Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego

Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 rok (sołectwo, data, miejsce spotkania):

 • KAMIŃSKO, 20.08.2021 r., godz. 19:00, BOISKO SPORTOWE PŁAWNO
 • ŁOSKOŃ STARY, 22.08.2021 r., godz. 17:00, LEŚNICZÓWKA ŁOSKOŃ STARY
 • PRZEBĘDOWO, 24.08.2021 r., godz. 18.00, SALA W PAŁACU W PRZEBĘDOWIE
 • GŁĘBOCZEK, 31.08.2021 r.. godz. 18:00, PLAC ZABAW GŁĘBOCZEK
 • RAKOWNIA, 01.09.2021 r., godz. 18:00, BOISKO SPORTOWE RAKOWNIA UL. SOWIA
 • MŚCISZEWO, 09.09.2021 r., godz. 18:00, ŚWIETLICA WIEJSKA MŚCISZEWO
 • BODUSZEWO, 09.09.2021 r., godz. 19:30, ŚWIETLICA WIEJSKA BODUSZEWO
 • NIESZAWA, 10.09.2021 r., godz. 18:00, ŚWIETLICA WIEJSKA NIESZAWA
 • KĄTY, 14.09.2021 r., godz. 17:00, PLAC ZABAW W KĄTACH
 • UCHOROWO, 16.09.2021 r., godz. 18:00, ŚWIETLICA WIEJSKA UCHOROWO
 • ZŁOTORYJSKO, 17.09.2021 r., godz. 18:00, WIATA TURYSTYCZNA ZŁOTORYJSKO
 • ZIELONKA, 18.09.2021 r., godz. 15:00, WIATA TURYSTYCZNA W ZIELONCE
 • RADUSZYN, 18.09.2021 r., godz. 17:00, WIATA TURYSTYCZNA W RADUSZYNIE
 • STARCZANOWO, 19.09.2021 r., godz. 18:00, KASZTELANIA RADZIMSKA
 • BIAŁĘŻYN, 21.09.2021 r., godz. 18:00, ŚWIETLICA WIEJSKA BIAŁĘŻYN
 • PRZEBĘDOWO, 22.09.2021 r., godz. 18:00, HOL PAŁACU W PRZEBĘDOWIE

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie przez sołtysa w terminie do 30 września 2021 roku wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 – kompetencje zebrania wiejskiego ws. funduszu sołeckiego może wykonywać rada sołecka na wniosek sołtysa.
Art.  27.  1.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301), lub wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, może wykonywać rada sołecka na wniosek sołtysa.

Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:

 • wskazujący przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
 • zawierający szacowane przez sołectwo koszty przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok 2022 wskazana w niniejszej informacji.

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają:

 • sołtys,
 • rada sołecka,
 • co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl