Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obowiązkowa deratyzacja we wrześniu

W celu zapobiegania powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od 1 do 30 września 2022 r. OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

Trutkę należy wyłożyć w dniu 1 września 2022 r. w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu. 
W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.
W miejscach wyłożenia trutek konieczne jest umieszczenie napisów ostrzegawczych

"UWAGA! WYŁOŻONO TRUTKĘ PRZECIW GRYZONIOM!
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT"


Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po dniu 30 września 2022 r. z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl