Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Preferencyjna sprzedaż węgla

Gmina Murowana Goślina przystąpiła do preferencyjnej sprzedaży węgla zgodnie z przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

KOMU PRZYSŁUGUJE ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO?

Łącznie należy spełnić niżej określone warunki:

  • Wniosek o zakup preferencyjny może złożyć mieszkaniec gminy Murowana Goślina, który jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego,
  • Wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabył do tej pory (w sezonie grzewczym 2022/2023) węgla w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3000 kg.

ZŁÓŻ WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA DO 28 LUTEGO 2023 ROKU

Od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. można składać Wnioski o zakup preferencyjny węgla w 2023 r.

Komunikat o skróceniu terminu przyjmowania Wniosków.

Uprawniony mieszkaniec gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, składa w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie Wniosek o zakup preferencyjny węgla.

Formularze Wniosku dostępne są w:

Prosimy o podanie we Wniosku numeru telefonu komórkowego - ułatwi to przekazywanie informacji do Wnioskodawcy.

Gospodarstwa domowe, które kupiły węgiel w preferencyjnej cenie od Gminy w 2022 r. muszą ten fakt wpisać w Oświadczeniu w punkcie D.

Wypełniony i podpisany Wniosek można składać:

  • poprzez internet (należy wypełnić Wniosek i dodać go jako załącznik do Pisma ogólnego do podmiotu publicznego). Prosimy pamiętać, że Wnioskodawca musi zlożyć podpis (podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym);
  • w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, pok. 3 w godzinach pracy Urzędu;
  • za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.

ILOŚĆ WĘGLA, JAKĄ MOŻE KUPIĆ PREFERENCYJNIE GOSPODARSTWO DOMOWE

W okresie od listopada 2022 r. do kwietnia 2023 r. można kupić preferencyjnie maksymalnie 3 tony węgla. Z czego:

  • zakup do 31.12.2022 r.: maksymalnie do 1,5 tony. Niepobrana ilość przechodzi na następny rok,
  • zakup od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.: do 1,5 tony. W przypadku kupienia w 2022 r. mniej niż 1,5 tony, to ilość tą można powiększyć o niewykorzystany limit z 2022 r. Przykład: jeśli w 2022 roku kupiliśmy 1 tonę, to do kwietnia 2023 r. możemy kupić 2 tony węgla. Gdy w 2022 roku nie dokonaliśmy zakupu, to do kwietnia 2023 r. możemy kupić 3 tony węgla.

Prosimy o wskazanie we Wniosku ilości będącej wielokrotnością 500 kg, czyli: 0,5 tony, 1 tonę, 1,5 tony, itd.

CENA WĘGLA

Preferencyjna cena węgla sprzedawanego w gminie Murowana Goślina wynosi 2000 zł brutto za tonę.

Przykładowo pół tony węgla kosztuje 1000 zł brutto, a 1,5 tony węgla kosztuje 3000 zł brutto.

KOSZT TRANSPORTU

Koszt transportu ze składu węgla w Mściszewie 26A do gospodarstwa domowego nie jest wliczony w powyższą cenę węgla. Surowiec można odebrać własnym transportem lub transport może zapewnić przedsiębiorstwo prowadzące skład węgla. Ustalenie sposobu transportu i rozliczenie jego kosztu Wnioskodawca uzgodnia indywidualnie ze składem węgla.

PŁATNOŚĆ ZA WĘGIEL

Dopiero po przekazaniu przez Urząd (SMS-em, telefonicznie) informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku, należy dokonać wpłaty za węgiel na poniższe konto bankowe Gminy (to samo, co w 2022 roku):

Gmina Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina

06 9044 0001 2104 0200 0156 0064

Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach o/Murowana Goślina

To jest jedyny prawidłowy numer rachunku bankowego do wpłat. Urząd nie przyjmuje wpłat przez inkasentów.

Tytuł przelewu (szablon):
"WĘGIEL  Imię i nazwisko Wnioskodawcy. Adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup"

Przykłady:
"WĘGIEL Anna Kowalska  Mur. Gośl. ul. Poznańska 18/1B"
"WĘGIEL Jan Kowalski  Rakownia ul. Poznańska 123"

Poniżej publikujemy grafikę z przykładem wypełnienia druku wpłaty gotówkowej dla zakupu 1,5 tony węgla.

Wpłaty dokonane w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym, oddział Murowana Goślina, ul. Poznańska 12 są zwolnione z prowizji.

Płatność za transport ze składu węgla do posesji Wnioskodawca reguluje z przedsiębiorcą wykonującym usługi - nie należy płacić za te usługi na konto Gminy.

ODBIÓR WĘGLA

Po zaksięgowaniu płatności za węgiel na koncie Gminy, Wnioskodawca otrzyma informację (SMS-em, telefonicznie) o konieczności zgłoszenia się do Urzędu Miasta i Gminy po fakturę oraz dokument potwierdzający możliwość odbioru węgla.

Następnie Wnioskodawca ustala ze składem węgla termin, sposób odbioru/transportu węgla do gospodarstwa domowego.

Skład opału, z którego należy odebrać węgiel: Eko-Woz-Trans Piotr Piątkowski, Mściszewo 26 A (dawna cegielnia).

DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ WĘGLA

Dystrybucja i sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych jest programem rządowym. W kwestii dostępność oraz jakości opału Urząd Miasta i Gminy jest w całości uzależniony od odgórnie przypisanego do niego państwowego dystrybutora.

Węgiel dla naszej gminy dostarcza państwowe przedsiębiorstwo PGE Paliwa sp. z o.o. Spółka sprzedaje gminie dwa sortymenty, których rozmiar określony jest we Wniosku.

Certyfikaty jakości węgla otrzymane od spółki PGE Paliwa publikujemy poniżej w plikach PDF.

DODATKOWE INFORMACJE

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Kontakt e-mail: wegiel@murowana-goslina.pl

 

Przykład wypełnienia druku wpłaty gotówkowej dla zakupu 1,5 tony węgla

  • Przykład wypełnienia druku wpłaty gotówkowej

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl