Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

 

KOMUNIKAT

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/439/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

OGŁASZA SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt "Program współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag w sprawie projektu, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Określa się termin konsultacji od dnia ogłoszenia do dnia 6 października 2017 r.
 5. Projekt "Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" zamieszczony jest:
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń.
 6. Uwagi i opinie do projektu należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, na wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia 608/2017.

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

pl. Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina,

lub e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

 

Zarządzenie Nr 608/2017

Załączniki do konsultacji

Protokół z przeprowadzenia konsultacji

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl