Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów sołectw

W dniach 2.10-16.10.2020 roku odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Gminy Murowana Goślina dotyczące zmiany statutów sołectw.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców sołectw do projektów statutów. Wzór formularza zgłaszania opinii, wniosków i uwag będzie dostępny na stronie internetowej gminy, w kancelarii urzędu oraz u sołtysów.

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w kancelarii urzędu, przesłać pocztą na adres urzędu lub drogą elektroniczną (podpisany skan formularza) na adres konsultacje@murowana-goslina.pl

Projekty statutów sołectw zostaną wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 18 (pok. 3) oraz na stronie internetowej gminy.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXIV/247/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Murowana Goślina.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl