Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

7 stycznia Urząd będzie nieczynny

Szanowni Państwo.

W piątek 7 stycznia 2022 r. Urząd Miasta i Gminy będzie nieczynny. Do Państwa dyspozycji przez całą dobę jest eUrząd dostępny pod adresem: http://eurzad.murowana-goslina.pl

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przypomnienie o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku

Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zobowiązani są w ustawowym terminie do 31 stycznia 2022 roku złożyć „Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku”. Formularz jest dostępny w kancelarii UMiG lub w BIP pod adresem:
https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47092/cms/szablony/8433/pliki/druk_oswiadczenie_o_sprzedazy_alkoh_2021.pdf

oraz w wersji edytowalnej:

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47092/cms/szablony/8433/pliki/druk_oswiadczenie_o_sprzedazy_alkoh_2021.doc

 

 

Ankieta pt. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina do 2030 roku

Rozpoczynamy prace nad Strategią Rozwoju Gminy Murowana Goślina 2022+.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do podzielenia się spostrzeżeniami oraz pomysłami, które w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę w kontekście kształtowania konkretnych kierunków rozwoju.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza, który będzie stanowił źródło odniesienia dla zespołu pracującego nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina do 2030 roku.

Ankieta jest dostępna na metropolitalnym portalu konsultacji społecznych.

Zwolnienie ze składek i postojowe dla określonych branż

17 stycznia rusza kolejna odsłona Tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli uzyskać zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. i otrzymać do sześciu świadczeń postojowych. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. 

O zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 roku ich przeważający rodzaj działalności był oznaczony kodem PKD:

 • 30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
 • 29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Wniosek o zwolnienie składki za grudzień (RDZ-B7) będzie można składać od 17 stycznia do 28 lutego 2022 r. tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do 28 lutego  przedsiębiorca, aby skorzystać ze zwolnienia, będzie musiał również przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla kogo świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześć razy. Świadczenie będzie wynosić 2 080 zł albo 1 300 zł. Wniosek o to świadczenie (RSP-DD7 ) mogą złożyć najwcześniej 17 stycznia 2022 r. a  najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Świadczenie postojowe sześciokrotnie mogą otrzymać podmioty oznaczone kodami PKD: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek RSP-DD7 i otrzymał świadczenie postojowe już wcześniej, to teraz liczba świadczeń postojowych, o które może wystąpić, zostanie pomniejszona.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłacania składki za grudzień czy otrzymania świadczenia postojowego jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku albo z lutym 2020 r., albo z wrześniem 2020 r.

Lista branż oraz warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać pomoc w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej, dostępna jest na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl). Tam też umieszczona jest instrukcja jak wypełnić i złożyć wniosek o wsparcie bezpośrednio przez Platformę Usług Elektronicznych czy poprzez PUE ze pośrednictwem gov.pl.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

Dyżury w urzędach skarbowych w zakresie Polskiego Ładu

Od wtorku 11 stycznia w urzędach skarbowych działają dyżury podatkowe o Polskim Ładzie. Informacje można uzyskać telefonicznie lub osobiście, po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie.

W dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych udzielają informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

Oprócz ogólnopolskich infolinii:

 • Polskiego Ładu - 22 765 64 64,
 • Krajowej Informacji Skarbowej – 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych),

w wielkopolskich urzędach skarbowych uruchomione zostały specjalne infolinie dotyczące zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Numery telefonów są dostępne w zakładce „Kontakt” na podstronach poszczególnych urzędów w serwisie www.wielkopolskie.kas.gov.pl.

Również system rezerwacji wizyt dostępny na stronie wizyta.podatki.gov.pl został rozbudowany o nową tematykę. Od 11 stycznia można w nim rezerwować wizyty dotyczące zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.

Wiecejwportfelach.gov.pl i podatki.gov.pl
Te dwa portale internetowe to podstawowe źródła informacji na temat podatkowej reformy. 
Najważniejsze informacje znajdą tam dla siebie zarówno osoby pracujące na etacie, seniorzy jak i przedsiębiorcy. Jest też specjalna zakładka dotycząca wsparcia dla rodzin. Dzięki kalkulatorowi każdy może wyliczyć swoją miesięczną pensję „na rękę”. 
Na portalach znajdują się też przewodniki dotyczące konkretnych zagadnień i rozwiązań (obecnie ulga dla klasy średniej, PIT-2, PIT-0 dla seniora).

Baza Q&A
Dodatkowo na podatki.gov.pl i wiecejwportfelach.gov.pl znajdziesz też pytania i odpowiedzi, które przybliżą Ci konkretne zagadnienia związane z podatkowym Polskim Ładem. Sekcja najczęściej zadawanych pytań jest na bieżąco aktualizowana. Pytania są podzielone tak, aby każdy mógł łatwo odnaleźć interesującą go informację. 

Livechaty
Dla księgowych organizowane są także webinaria dotyczące zagadnień związanych z obliczaniem wynagrodzeń pracowników. 
Linki do II tury spotkań, od 17 do 21 stycznia, znajdziesz w artykule „Polski Ład: Livechaty też w przyszłym tygodniu”.

Urzędy skarbowe kontaktują się przedsiębiorcami
Pracownicy urzędów skarbowych kontaktują się z przedsiębiorcami celem analizy potrzeb wsparcia ich kadr księgowo-finansowych przy wyliczaniu wynagrodzenia na nowych zasadach wprowadzonych przez rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r.

Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu

Szanowni Mieszkańcy,

w nawiązaniu do licznych zapytań oraz zainteresowania sprawą związaną z zatrzymaniem Burmistrza, przekazujemy następujące informacje:

 • wszystkie jednostki Urzędu Miasta i Gminy funkcjonują w sposób zwyczajowy,
 • praca urzędu toczy się w sposób nieprzerwany (realizowane są inwestycje, składane wnioski o dofinansowanie, obsługa mieszkańca jest niezakłócona),
 • pracownicy Urzędu są otwarci na pomoc Mieszkańcom i sprawną ich obsługę.

Jeżeli dokonają się jakiekolwiek zmiany związane z zaistniałą sytuacją będziemy niezwłocznie publikowali informacje.

Powiatowa dotacja na wymianę pieców

Powiat poznański informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie likwidacji kotłów na paliwo stałe. Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z rozwiązań proekologicznych.

Wysokość dotacji może wynieść 80 procent zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 złotych na lokal (a w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 złotych).

Wnioski można składać w dniach od 8 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w godzinach pracy urzędu lub korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Więcej informacji oraz wszelkie wymagane dokumenty są dostępne na stronie internetowej Starostwa.

 • Plakat programu wymiany pieców - podano okres i miejsce składania wniosków, zgodnie z informacją w artykule.

Referat podatków we wtorek jest nieczynny

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH we wtorek 25 stycznia 2022 r. jest nieczynny

Wnioski, informacje i deklaracje prosimy składać w kancelarii - pl. Powstańców Wlkp. 9.

Za utrudnienia przepraszamy.

Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła w budynkach

Od 1 lipca 2021 r. istnieje ustawowy obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła w budynkach.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r. na wysłanie deklaracji właściciele, zarządcy budynku mieli 12 miesięcy - do 30 czerwca 2022 r.
Osoby, które nie złożyły deklaracji w ustawowym terminie, zobowiązane są do ich niezwłocznego przekazania do Urzędu Miasta i Gminy.
Za brak deklaracji w terminie może grozić grzywna, zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu wykroczeń.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć przez Internet, za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej z usługą mojeID.

Złóż deklarację przez internet: ceeb.gov.pl

INSTRUKCJA:

 1. Wejdź na stronę internetową ceeb.gov.pl wybierz przycisk Zaloguj się przez Węzeł Krajowy.
 2. Po zalogowaniu, w zakładce Budynki należy wybrać (na górze strony) opcję Dodaj Budynek. Wypełnij formularz Metryka budynku z adresem budynku. W polu Gmina należy wybrać odpowiednio: Murowana Goślina - Miasto lub Murowana Goślina - Obszar Wiejski. Po wybraniu tej drugiej opcji w polu Miejscowość będzie można wpisać nazwę wsi/osady.
 3. Po dodaniu budynku, w zakładce Deklaracje należy wybrać (na górze strony) Dodaj Deklarację. W kolejnym kroku wskazujemy rodzaj budynku, używane źródła ciepła oraz dane kontaktowe.

Instrukcja składania deklaracji online, filmy instruktażowe.

Deklarację w formie papierowej można również złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, pok. 3) albo wysłać do Urzędu listem poleconym.

Pomoc telefoniczna dotycząca uzupełnienia deklaracji - tel. 61 8923 641 lub 61 8923 645.
Infolinia GUNB - tel.  22 295 51 28.

FORMULARZE:

Przykłady ich wypełnienia:

Za system informatyczny CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

DEPARTAMENT  KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU

zaprasza na warsztaty pn.:

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

które odbędą się w dniu 16 lutego 2022 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00,

w formie online poprzez platformę Zoom.

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.

W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.

Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach, do dnia 11 lutego 2022 r., na adres e-mail: warsztaty@umww.pl.

Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiający udział w spotkaniu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Komunikat Zastępcy Burmistrza w sprawie obsługi interesantów od 3 lutego 2022 roku

KOMUNIKAT ZASTĘPCY BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzam ograniczenie dostępu do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

W dniach od 3 do 28 lutego 2022 r.

 1. Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz z pozostałą dokumentację – należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, mieszczącej się w budynku A – siedzibie Urzędu (Ratusz) plac Powstańców Wielkopolskich 9 w Murowanej Goślinie, bądź kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
 2. Urząd Stanu Cywilnego w Murowanej Goślinie będzie przyjmował interesantów jedynie w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 3. Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie będzie przyjmował interesantów jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt jest nieodzowny.
  Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.
 4. Pracownicy samorządowi Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje będą udzielane w kontakcie bezpośrednim tylko w sprawach nie cierpiących zwłoki po uprzednim umówieniu terminu i wyznaczeniu daty i godziny załatwienia sprawy.

  GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:

  PONIEDZIAŁEK: 13:00 – 17:00

  WTOREK-PIĄTEK: 8:00 – 12:00

 5. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

 

NUMERY TELEFONÓW

KANCELARIA - CENTRALA
61 89 23 600

CEIDG, PROFIL ZAUFANY
61 89 23 602

URZĄD STANU CYWILNEGO
61 89 23 655

EWIDENCJA LUDNOŚCI, ZAMELDOWANIA
61 89 23 656

SEKRETARIAT
61 89 23 605

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO       
504 285 640

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
795 565 189

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY I ZARZĄDZANIA DROGAMI
519 321 670

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
519 321 671

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
795 565 180

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OC I OSP
61 89 23 633

BIURO PROMOCJI I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
502 478 067

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
795 565 182

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
784 571 960

REFERAT ORGANIZACYJNY
519 321 680

REFERAT GOSPODARKI FINANSOWEJ
61 89 23 670

BIURO GOSPODARKI ODPADAMI
61 89 23 649

STRAŻ MIEJSKA
519 321 676

 

Trwa dystrybucja decyzji podatkowych na rok 2022

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że rozpoczęła się akcja roznoszenia decyzji podatkowych na rok 2022.

Informujemy, że decyzje roznosić będą na terenie: 

 1. Sołectw – sołtysi
 2. Miasta – pracownicy urzędu

W pozostałych przypadkach decyzje wysyła się za pośrednictwem poczty.

Dystrybucja decyzji podatkowych potrwa do końca lutego 2022 roku.

Testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2

UWAGA! Od 1 kwietnia 2022 roku zmieniły się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa.
Informacje o nowych zasadach testowania.

Poniższe informacje są już nieaktualne.

 

Test antygenowy

Każdy może wykonać bezpłatny test antygenowy w aptece, która bierze udział w programie. Jeśli masz objawy COVID-19, miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub masz w pracy kontakt z dużą liczbą osób możesz wykonać bezpłatny test w aptece. Badanie przeprowadzi farmaceuta, a wynik poznasz na miejscu.

Nie ma ograniczenia liczby testów, które mogą być wykonane u jednego pacjenta.

Wynik testu znajdziesz także, tak jak w przypadku testu PCR, na Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP.

W przypadku negatywnego wyniku testu, otrzymasz Unijny Certyfikat COVID (ważny 48 godzin).
Po dodatnim wyniku testu zostaniesz skierowany/a na izolację domową. Po 10 dniach otrzymasz Krajowy Certyfikat COVID, świadczący o ozdrowieniu. Uwaga! Krajowy Certyfikat jest honorowany tylko w Polsce.

Aktualna lista aptek pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran#apteki (mapka na dole strony).

Testy antygenowe w Murowanej Goślinie

Dnia 12 lutego 2022 r. w punkcie wymazowym w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 21 (teren Stadionu Miejskiego, przy budynku szatni) udostępniono moźliwość wykonania testu antygenowego. Punkt jest czynny codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00.
Przyjmowanie odbywa się bez wcześniejszej rejestracji i skierowania. Do badania prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.
Telefon kontaktowy do punktu: 697-070-422.

 

Test PCR w mobilnym punkcie pobrań

Możliwość wykonania testu PCR na koronawirusa została opisana na stronie pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Aktualna lista punktów wymazowych PCR znajduje się pod adresem pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran (mapka na górze strony).

Punkt wymazowy w Murowanej Goślinie

Dnia 5 lutego 2022 r. został uruchomiony punkt wymazowy w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 21 (teren Stadionu Miejskiego, przy budynku szatni), czynny codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00.
Przyjmowanie odbywa się bez wcześniejszej rejestracji. Każdy kto chce wykonać wymaz będzie potrzebował zlecenie (skierowanie).
Do punktu wymazowego należy zabrać ze sobą zlecenie oraz dowód osobisty.
Telefon kontaktowy do punktu: 697-070-422.

Zlecenie (skierowanie) na test PCR można uzyskać:

Aplikacja e-Paragony - Twoje wydatki i paragony w jednym miejscu

e-Paragony to bezpłatna aplikacja, dzięki której można zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości. Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i anonimowa. Wszystkie informacje o aktywności są zapisywane tylko w urządzeniu użytkownika.

W aplikacji można m. in.:

 • zarządzać wydatkami i przypisywać do nich paragony (dodawać papierowe paragony do aplikacji),
 • dokumentować swoje wydatki,
 • przeglądać statystyki,
 • uzupełniać informację o gwarancjach.

„W przyszłości aplikacja zostanie rozbudowana o funkcjonalność, która umożliwia pobranie paragonu w postaci elektronicznej bezpośrednio z kasy” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

W aplikacji można również sprawdzić paragony z kodem QR, wystawione przez kasy wirtualne, i dowiedzieć się czy paragon został wystawiony przez kasę zarejestrowaną w Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

e-Paragony dają również możliwość zgłoszenia nieprawidłowości – np. gdy zamiast paragonu fiskalnego otrzymaliśmy tzw. rachunek kelnerski, lub gdy podejrzewamy, że wydany paragon jest fałszywy.

Jak korzystać z aplikacji

Aplikacja pozwala zapisać szczegóły wydatków, takie jak m.in. data, kwota, kategoria. Możliwe jest również dodanie zdjęcia paragonu. Wydatki można grupować i sortować, tak by wyświetlić interesujące statystyki.

Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony kodem PIN i dodatkowym hasłem, które ustawiane jest podczas aktywacji. Można też skorzystać z ustawień biometrycznych, jeśli są dostępne w smartfonie. Aplikacja nie gromadzi żadnych danych o aktywności użytkownika. Wszystkie informacje są zapisywane tylko w jego urządzeniu.

Aby pobrać aplikację na telefon:

Więcej na podatki.gov.pl

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej, do 27 lutego

Rodzice i opiekunowie ponownie mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie przysługuje na opiekę nad dziećmi do lat 8 lub starszymi dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością, gdy placówka oświatowa nie zapewnia opieki z powodu koronawirusa.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ubezpieczeni rodzice dzieci do lat 8, jak i starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności oraz rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Świadczenie przysługuje na czas nauki zdalnej od 1 do 27 lutego,  gdy placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub z powodu pandemii działa w ograniczonym zakresie np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. Świadczenie przysługuje także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania zatrudniona na umowie uaktywniającej lub dzienny opiekun..

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Jednak świadczenie nie należy się, jeśli maluchem może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic, który prowadzi własną firmę, składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS

Nowe terminy opłacania składek ZUS

Od 2022 roku obowiązują trzy nowe terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych i płatności składek. To 5., 15. i 20. dzień danego miesiąca. Od stycznia przedsiębiorcy mają również obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych.

Termin do 5. dnia następnego miesiąca pozostaje bez zmian dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, czyli m.in. dla urzędów gmin i miasta. Dla pozostałych płatników składek termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie.  Na przykład dla spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji- będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca. Natomiast dla pozostałych płatników składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej- będzie to termin do 20. dnia następnego miesiąca.

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Co ważne od stycznia przedsiębiorcy mają również obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy opłacają składki tylko na własne ubezpieczenia. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko duchowni, osoby składające dokumenty za nianie oraz osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy systemowej.

Zmiany mają związek z wejściem w życie pakietem ustaw zwanych Polskim Ładem. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej www.zus.pl.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS

Program likwidacji wyrobów zawierających azbest

Trwa nabór wniosków o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Dnia 9 lutego 2022 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął uchwałę nr 2927/2022 w sprawie zatwierdzenia zasad likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2022.

W związku z powyższym Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że osoby zainteresowane mogą składać w tut. Urzędzie wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Wnioski należy składać pocztą tradycyjną lub umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miasta plac Powstańców Wielkopolskich 9.

Wnioski są przyjmowane do 12 sierpnia 2022 roku.

Formularze dostępne są na stronie bip.murowana-goslina.pl pod pozycją "6. Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest 2022".

Informacje znajdują się także na stronie www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest.

UWAGA - strzelania i ćwiczenia na terenie poligonu Biedrusko

Komunikat Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu:

Szanowni Państwo,

zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego” zawiadamiam, że od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać będą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godzinach 08.00-15.00 i 17.00-24.00. Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”. W ciągu całego miesiąca swoją działalność na terenie poligonu prowadzić będą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.

Przebywanie na terenie Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (poligon Biedrusko) w trakcie strzelań i ćwiczeń wojskowych stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenia te, występują również, gdy wojsko nie prowadzi szkolenia na poligonie. Zawsze istnieje możliwość natknięcia się na niewybuchy lub inne przedmioty niebezpieczne, których dotykanie może doprowadzić do śmierci bądź trwałego kalectwa, nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu. Cała powierzchnia poligonu używana jest przez wojsko do szkolenia w terenie i tym samym nie ma na nim obszarów, na których nie prowadzi się ćwiczeń wojskowych polegających nie tylko na strzelaniu amunicją bojową, ale również na prowadzeniu zajęć taktycznych z użyciem środków pozoracji pola walki i przemieszczaniu wojsk. Duża część szkolenia w terenie prowadzona jest zgodnie z zasadą: „Niewidoczni, ale obecni”. Teren poligonu użytkowany jest też przez inne podmioty do celów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa a także przez jednostki badawczo-rozwojowe lub instytucje prowadzące badania bardzo często w soboty i niedziele. Pobyt osób postronnych nie tylko zakłóca przebieg szkolenia wojskowego ale także sprowadza na nie zagrożenie utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub szkodzie w mieniu już po przekroczeniu granic poligonu oznaczonych tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także dla wszelkich form turystyki i rekreacji. Ponadto, obowiązuje zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – również, gdy nie ma strzelań na poligonie. Nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym, czy to w ramach „turystyki poligonowej”, czy ze zwykłej chęci oglądania ćwiczeń wojskowych, stanowi wykroczenie w myśl art. 79 Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 500 PLN. Ponadto, na dodatkowe sankcje narażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w tym rowerami) na teren poligonu łamiąc zakaz ruchu w obydwu kierunkach (znak drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym do lasu, wyprowadzające psa bez możliwości jego kontroli (smyczy), a także dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku.

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne itp., a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione.  
Odcinek „Pierścienia rowerowego dookoła Poznania” przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.

Osobną kwestią pozostaje dostęp turystów do Rezerwatu Przyrody „Śnieżycowy Jar”, który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. W tym miesiącu wstęp do rezerwatu jest niemożliwy i kategorycznie zabroniony ze względu na realizowane strzelania. Rezerwat będzie dostępny dla społeczeństwa w wybrane weekendy przełomu zimy i wiosny w 2022 r., a stosowne powiadomienia będą pojawiać się w poprzedzający go piątek na stronie internetowej Centrum pod adresem www.cswlpoznan.wp.mil.pl w zakładce „Poligon”. Zaznaczam, że Centurm Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w mediach i Internecie nieautoryzowane informacje dotyczące dostępności obiektu. Pragnę podkreślić, że rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie w nim jest szczególnie niebezpieczne.

Osoby, które dokonują wtargnięcia na teren poligonu bardzo często powołują się na opublikowane „gdzieś” informacje albo na tzw. wieść gminną – „zawsze było można”. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane informacje nt. dostępności terenu poligonu. Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy i funkcjonariuszy dokonujących kontroli na poligonie wynika, że duża część osób, które wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że „przecież w weekendy można!”.

Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej, a także Straż Leśna, Policja i Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd (SUFO).

Na granicach poligonu oraz przy drogach przechodzących przez teren poligonu ustawione są poniższe tablice ostrzegawcze.

Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych przedsięwzięć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości wejścia/wjazdu. Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy „Wstęp wzbroniony”, czy „Stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych. Ponadto, w dobrze widocznych miejscach ustawione są maszty z koszami (kulami). Kosze (kule) na masztach podnoszone są na czas strzelania w celu dodatkowego ostrzeżenia osób cywilnych przed wkroczeniem na zagrożony teren.

Celowe łamanie zakazu wejścia i wjazdu na teren poligonu poprzez nie stosowanie się do oznakowania terenu zamkniętego poligonu Biedrusko, informacji wyświetlanych na tablicach świetlnych, nieuprawnione otwieranie szlabanów (zapór) oraz dokonywanie ich objazdów jest wyrazem świadomego narażania siebie i innych osób na utratę życia lub zdrowia. Dotyczy to również przypadków niszczenia istniejącego oznakowania terenu poligonu. Wszelkie stwierdzone tego typu przypadki będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

Ponadto, w związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje również rzekę Wartę, istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi drogi wodnej znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (od km 209,50 do km 216) w terminach:

1.  25.01.2022r.     -     08.00-15.00
2.  27.01.2022r.     -     08.00-15.00

W nawiązaniu do powyższego, mając na uwadze niebezpieczeństwo grożące osobom przebywającym na terenie poligonu, proszę zapoznać z treścią niniejszego powiadomienia podległych pracowników oraz właściwych terytorialnie mieszkańców.

 

Z wyrazami szacunku,
KOMENDANT
OŚRODKA SZKOLENIA BIEDURSKO
por. Henryk Sienkiewicz

 • Na tablicy z żółtym tłem znajduje się czarny napis w czterech językach: TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY
 • Na tablicy z białym tłem znajduje się czarny napis: STÓJ! OSTRZE STRZELANIA WEJŚCIE GROZI ŚMIERCIĄ! Pod napisem znajduje...
 • Na tablicy z żółtym tłem i czerwonym obramowaniem znajduje się czarny napis: Polowanie, łowienie ryb, zbieranie runa...

Wykaz nr 1/2022 nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Do pobrania:

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 04:00 do godz. 15:00 dnia 14.01.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

Funkcjonowanie komunikacji podmiejskiej w okresie zimowych ferii szkolnych

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji podmiejskiej  w okresie zimowych ferii szkolnych (w dniach od 17 do 30 stycznia 2022 roku).

Informujemy, że w okresie zimowych ferii szkolnych, tj. w dniach od 17 do 30 stycznia 2022 roku kursy komunikacji podmiejskiej z Przebędowa do Poznania będą odbywały się zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy.

Więcej informacji na temat zmiany w funkcjonowaniu komunikacji podmiejskiej na innych liniach mogą Państwo znaleźć na stronie ZTM Poznań.

 

 

CZAD-owy KONKURS

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, z terenu powiatu poznańskiego, do wzięcia udziału w "CZAD-owym Konkursie", który promuje profilaktykę zatruć tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwo pożarowe w obiektach znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

Dla autorów najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac przewidziano nagrody - wizyty z atrakcjami w wybranych Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, umożliwiające w sposób praktyczny zapoznanie się z pracą strażaka.

Więcej informacji oraz dokumenty konkursowe.

Świadczenia z programów Rodzina 500+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 

Świadczenie „Rodzina 500+”

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy (Ośrodek Pomocy Społecznej) będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami OPS.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r., aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022 r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne, proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Składanie wniosków, wypłata świadczenia

Wnioski o świadczenia 500+ i RKO można złożyć wyłącznie elektronicznie:

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
 • przez bankowość elektroniczną
 • na portalu emp@tia

Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Pisma, informacje i decyzję będą przekazywane w postaci elektronicznej na PUE ZUS i tam będą dostępne dla zalogowanych klientów.

Gdzie można uzyskać wsparcie

Osoby potrzebujące wsparcia będą mogły skorzystać z pomocy pracowników ZUS. Dyżury pracowników ZUS odbywać się będą nie tylko w placówkach Zakładu, ale również w placówkach Poczty Polskiej, KRUS, Urzędach Miast i Gmin oraz innych instytucjach państwowych.  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.zus.pl

W sprawie świadczenia wychowawczego i rodzinnego kapitału opiekuńczego otrzymasz pomoc:

 • na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS.

 

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Wiatr północno-zachodni i zachodni. Najsilniejsze porywy wystąpią nad ranem i w pierwszej części dnia.

Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Stopień zagrożenia: 2

Prawdopodobieństwo: 90%

Ważność komunikatu: od godz. 00:00 do godz. 16:00 dnia 17.01.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. W dzień możliwa burza.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 75%

Ważność komunikatu: od godz. 03:00 do godz. 16:00 dnia 20.01.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą
 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach przeważnie do 75 km/h, nad ranem przejściowo w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Nad ranem lokalnie możliwe krótkotrwałe burze.

Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną, Ostrzeżenie może być aktualizowane.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 90%

Ważność komunikatu: od godz. 21:00 dnia 27.01.2022 r. do godz. 07:00 dnia 20.01.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą
 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy

UWAGA - strzelania i ćwiczenia na terenie poligonu Biedrusko

Komunikat Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu:

Szanowni Państwo,

zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego” zawiadamiam, że od dnia 01.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać będą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godzinach 08.00-15.00 i 18.00-24.00. Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”. W ciągu całego miesiąca swoją działalność na terenie poligonu prowadzić będą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.

Przebywanie na terenie Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (poligon Biedrusko) w trakcie strzelań i ćwiczeń wojskowych stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenia te, występują również, gdy wojsko nie prowadzi szkolenia na poligonie. Zawsze istnieje możliwość natknięcia się na niewybuchy lub inne przedmioty niebezpieczne, których dotykanie może doprowadzić do śmierci bądź trwałego kalectwa, nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu. Cała powierzchnia poligonu używana jest przez wojsko do szkolenia w terenie i tym samym nie ma na nim obszarów, na których nie prowadzi się ćwiczeń wojskowych polegających nie tylko na strzelaniu amunicją bojową, ale również na prowadzeniu zajęć taktycznych z użyciem środków pozoracji pola walki i przemieszczaniu wojsk. Duża część szkolenia w terenie prowadzona jest zgodnie z zasadą: „Niewidoczni, ale obecni”. Teren poligonu użytkowany jest też przez inne podmioty do celów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa a także przez jednostki badawczo-rozwojowe lub instytucje prowadzące badania bardzo często w soboty i niedziele. Pobyt osób postronnych nie tylko zakłóca przebieg szkolenia wojskowego ale także sprowadza na nie zagrożenie utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub szkodzie w mieniu już po przekroczeniu granic poligonu oznaczonych tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także dla wszelkich form turystyki i rekreacji. Ponadto, obowiązuje zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – również, gdy nie ma strzelań na poligonie. Nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym, czy to w ramach „turystyki poligonowej”, czy ze zwykłej chęci oglądania ćwiczeń wojskowych, stanowi wykroczenie w myśl art. 79 Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 500 PLN. Ponadto, na dodatkowe sankcje narażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w tym rowerami) na teren poligonu łamiąc zakaz ruchu w obydwu kierunkach (znak drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym do lasu, wyprowadzające psa bez możliwości jego kontroli (smyczy), a także dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku.

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne itp., a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione.  
Odcinek „Pierścienia rowerowego dookoła Poznania” przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.

Osobną kwestią pozostaje dostęp turystów do Rezerwatu Przyrody „Śnieżycowy Jar”, który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. W tym miesiącu wstęp do rezerwatu jest niemożliwy i kategorycznie zabroniony ze względu na realizowane strzelania. Rezerwat będzie dostępny dla społeczeństwa w wybrane weekendy przełomu zimy i wiosny w 2022 r., a stosowne powiadomienia będą pojawiać się w poprzedzający go piątek na stronie internetowej Centrum pod adresem www.cswlpoznan.wp.mil.pl w zakładce „Poligon”. Zaznaczam, że Centurm Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w mediach i Internecie nieautoryzowane informacje dotyczące dostępności obiektu. Pragnę podkreślić, że rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie w nim jest szczególnie niebezpieczne.

Osoby, które dokonują wtargnięcia na teren poligonu bardzo często powołują się na opublikowane „gdzieś” informacje albo na tzw. wieść gminną – „zawsze było można”. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane informacje nt. dostępności terenu poligonu. Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy i funkcjonariuszy dokonujących kontroli na poligonie wynika, że duża część osób, które wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że „przecież w weekendy można!”.

Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej, a także Straż Leśna, Policja i Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd (SUFO).

Na granicach poligonu oraz przy drogach przechodzących przez teren poligonu ustawione są poniższe tablice ostrzegawcze.

Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych przedsięwzięć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości wejścia/wjazdu. Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy „Wstęp wzbroniony”, czy „Stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych. Ponadto, w dobrze widocznych miejscach ustawione są maszty z koszami (kulami). Kosze (kule) na masztach podnoszone są na czas strzelania w celu dodatkowego ostrzeżenia osób cywilnych przed wkroczeniem na zagrożony teren.

Celowe łamanie zakazu wejścia i wjazdu na teren poligonu poprzez nie stosowanie się do oznakowania terenu zamkniętego poligonu Biedrusko, informacji wyświetlanych na tablicach świetlnych, nieuprawnione otwieranie szlabanów (zapór) oraz dokonywanie ich objazdów jest wyrazem świadomego narażania siebie i innych osób na utratę życia lub zdrowia. Dotyczy to również przypadków niszczenia istniejącego oznakowania terenu poligonu. Wszelkie stwierdzone tego typu przypadki będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

Ponadto, w związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje również rzekę Wartę, istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi drogi wodnej znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (od km 209,50 do km 216) w terminach:

1.  08.02.2022r.     -     08.00-15.00
2.  09.02.2022r.     -     08.00-15.00
                                       18.00-24.00
3.  10.02.2022r.     -     18.00-24.00
4.  21.02.2022r.     -     08.00-15.00
5.  22.02.2022r.     -     08.00-15.00
                                       18.00-24.00
6.  24.02.2022r.     -     18.00-24.00

7.  28.02.2022r.     -      08.00-15.00 (termin doplanowany)

W nawiązaniu do powyższego, mając na uwadze niebezpieczeństwo grożące osobom przebywającym na terenie poligonu, proszę zapoznać z treścią niniejszego powiadomienia podległych pracowników oraz właściwych terytorialnie mieszkańców.

 

Z wyrazami szacunku,
KOMENDANT
OŚRODKA SZKOLENIA BIEDURSKO
por. Henryk Sienkiewicz

 • Na tablicy z żółtym tłem znajduje się czarny napis w czterech językach: TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY
 • Na tablicy z białym tłem znajduje się czarny napis: STÓJ! OSTRZE STRZELANIA WEJŚCIE GROZI ŚMIERCIĄ! Pod napisem znajduje...
 • Na tablicy z żółtym tłem i czerwonym obramowaniem znajduje się czarny napis: Polowanie, łowienie ryb, zbieranie runa...

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, w drugiej części nocy i nad ranem lokalnie osiągającego w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami możliwe burze.

Uwagi: W związku z dynamicznymi warunkami pogodowymi, Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Stopień zagrożenia: 2

Prawdopodobieństwo: 90%

Ważność komunikatu: od godz. 17:00 dnia 29.01.2022 r. do godz. 18:00 dnia 30.01.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą
 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, południowo-zachodni skręcający na zachodni. 

Stopień zagrożenia: 2

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 00:00 do godz. 08:00 dnia 05.02.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

Wymień piec w ramach "Czystego Powietrze" przed obowiązkowym terminem

Konsultacje w ramach programu „Czyste Powietrze” odbędą się w najbliższą sobotę, tj. 19 lutego w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 16.

Zapraszamy do ustalenie godzin konsultacji po adresem e-mail czystepowietrze@murowana-goslina.pl lub telefonicznie 502-478-067.

Przypominamy, że do 1 stycznia 2024 roku wymienione mają być kotły bezklasowe, czyli tzw. kopciuchy.

Ograniczenie rodzaju spalanych paliw stałych, emisji z nieekologicznych pieców, a ostatecznie ich likwidacja – takie są założenia uchwały antysmogowej dla województwa wielkopolskiego.

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielkopolskim:

 • Do 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy województwa wielkopolskiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 (nowe okno).
 • Do 1 stycznia 2026 r. będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez Ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%.
 • Od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

 

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 120 km/h, południowego zachodu i zachodu. Nad ranem lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej.

Uwagi: Z uwagi na dużą dynamikę zjawisk, Ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.

Stopień zagrożenia: 3

Prawdopodobieństwo: 90%

Ważność komunikatu: od godz. 03:00 do godz. 17:00 dnia 17.02.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą
 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy

Możliwe utrudnienia w ruchu – ćwiczenia wojskowe

Informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu podczas przygotowania do wielonarodowego ćwiczenia SABER STRIKE 2022. Od wtorku, 15 lutego, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn kolejnych pojazdów wojskowych w związku z przygotowanymi do wielonarodowego ćwiczenia Saber Strike 2022, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach przygotowań do ćwiczeń, od 12 lutego do końca marca 2022 br., po drogach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, będzie się odbywał ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać m.in. na autostradach A1, A2 i A4, drogach ekspresowych S8 i S61 oraz DK16, DK18 i DK63. 

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników planowanego ćwiczenia m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami. 

Najczęściej pojazdy biorące udział w ćwiczeniach poruszać się będą w godzinach nocnych, aby w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą musiały odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi. 

Od dnia 15.02 należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych na drogach, apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.

Uwagi: Zmiana dotyczy zmniejszenia stopnia i czasu trwania ostrzeżenia.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 90%

Ważność komunikatu: od godz. 16:30 dnia 17.02.2022 r. do godz. 06:00 dnia 18.02.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB (nowe okno)

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu. Lokalnie możliwe burze.

Uwagi: Ostrzeżenie może być aktualizowane.

Stopień zagrożenia: 3

Prawdopodobieństwo: 90%

Ważność komunikatu: od godz. 19:00 dnia 18.02.2022 r. do godz. 17:00 dnia 19.02.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą
 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu. Lokalnie możliwe burze.

Uwagi: Ostrzeżenie może być aktualizowane.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 03:00 do godz. 17:00 dnia 21.02.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą
 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy

Obowiązkowa deratyzacja od 1 do 31 marca

W celu zapobiegania powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od 1 do 31 marca 2022 r. obowiązkowa deratyzacja.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

Trutkę należy wyłożyć w dniu 1 marca 2022 r. w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.

W miejscach wyłożenia trutek konieczne jest umieszczenie napisów ostrzegawczych 
"UWAGA! WYŁOŻONO TRUTKĘ PRZECIW GRYZONIOM!
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT".

Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po dniu 31 marca 2022 r. z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.

UWAGA - strzelania i ćwiczenia na terenie poligonu Biedrusko

Komunikat Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu:

Szanowni Państwo,

zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego” zawiadamiam, że od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać będą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godzinach 08.00-15.00 i 18.00-24.00. Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”. W ciągu całego miesiąca swoją działalność na terenie poligonu prowadzić będą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.

Przebywanie na terenie Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (poligon Biedrusko) w trakcie strzelań i ćwiczeń wojskowych stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenia te, występują również, gdy wojsko nie prowadzi szkolenia na poligonie. Zawsze istnieje możliwość natknięcia się na niewybuchy lub inne przedmioty niebezpieczne, których dotykanie może doprowadzić do śmierci bądź trwałego kalectwa, nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu. Cała powierzchnia poligonu używana jest przez wojsko do szkolenia w terenie i tym samym nie ma na nim obszarów, na których nie prowadzi się ćwiczeń wojskowych polegających nie tylko na strzelaniu amunicją bojową, ale również na prowadzeniu zajęć taktycznych z użyciem środków pozoracji pola walki i przemieszczaniu wojsk. Duża część szkolenia w terenie prowadzona jest zgodnie z zasadą: „Niewidoczni, ale obecni”. Teren poligonu użytkowany jest też przez inne podmioty do celów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa a także przez jednostki badawczo-rozwojowe lub instytucje prowadzące badania bardzo często w soboty i niedziele. Pobyt osób postronnych nie tylko zakłóca przebieg szkolenia wojskowego ale także sprowadza na nie zagrożenie utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub szkodzie w mieniu już po przekroczeniu granic poligonu oznaczonych tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także dla wszelkich form turystyki i rekreacji. Ponadto, obowiązuje zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – również, gdy nie ma strzelań na poligonie. Nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym, czy to w ramach „turystyki poligonowej”, czy ze zwykłej chęci oglądania ćwiczeń wojskowych, stanowi wykroczenie w myśl art. 79 Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 500 PLN. Ponadto, na dodatkowe sankcje narażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w tym rowerami) na teren poligonu łamiąc zakaz ruchu w obydwu kierunkach (znak drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym do lasu, wyprowadzające psa bez możliwości jego kontroli (smyczy), a także dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku.

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne itp., a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione.  
Odcinek „Pierścienia rowerowego dookoła Poznania” przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.

Osobną kwestią pozostaje dostęp turystów do Rezerwatu Przyrody „Śnieżycowy Jar”, który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. W marcu dostęp do rezerwatu planowany jest w weekendy, jednak szczegółowe terminy będą przedmiotem bieżących uzgodnień pomiędzy Centrum i Nadleśnictwem Łopuchówko. Informacje na temat dostępności tego terenu będą pojawiać się na bieżąco w mediach społecznościowych, a także na stronie internetowej Centrum w zakładce "poligon".
Zaznaczam, że Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w mediach i Internecie nieautoryzowane informacje dotyczące dostępności obiektu. Pragnę podkreślić, że rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie w nim jest szczególnie niebezpieczne.

Osoby, które dokonują wtargnięcia na teren poligonu bardzo często powołują się na opublikowane „gdzieś” informacje albo na tzw. wieść gminną – „zawsze było można”. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane informacje nt. dostępności terenu poligonu. Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy i funkcjonariuszy dokonujących kontroli na poligonie wynika, że duża część osób, które wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że „przecież w weekendy można!”.

Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej, a także Straż Leśna, Policja i Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd (SUFO).

Na granicach poligonu oraz przy drogach przechodzących przez teren poligonu ustawione są poniższe tablice ostrzegawcze.

Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych przedsięwzięć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości wejścia/wjazdu. Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy „Wstęp wzbroniony”, czy „Stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych. Ponadto, w dobrze widocznych miejscach ustawione są maszty z koszami (kulami). Kosze (kule) na masztach podnoszone są na czas strzelania w celu dodatkowego ostrzeżenia osób cywilnych przed wkroczeniem na zagrożony teren.

Celowe łamanie zakazu wejścia i wjazdu na teren poligonu poprzez nie stosowanie się do oznakowania terenu zamkniętego poligonu Biedrusko, informacji wyświetlanych na tablicach świetlnych, nieuprawnione otwieranie szlabanów (zapór) oraz dokonywanie ich objazdów jest wyrazem świadomego narażania siebie i innych osób na utratę życia lub zdrowia. Dotyczy to również przypadków niszczenia istniejącego oznakowania terenu poligonu. Wszelkie stwierdzone tego typu przypadki będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

Ponadto, w związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje również rzekę Wartę, istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi drogi wodnej znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (od km 209,50 do km 216) w terminach:

1.  01.03.2022r.     -     08.00-15.00
2.  02.03.2022r.     -     18.00-24.00
3.  03.03.2022r.     -     08.00-15.00

W nawiązaniu do powyższego, mając na uwadze niebezpieczeństwo grożące osobom przebywającym na terenie poligonu, proszę zapoznać z treścią niniejszego powiadomienia podległych pracowników oraz właściwych terytorialnie mieszkańców.

 

Z wyrazami szacunku,
KOMENDANT
OŚRODKA SZKOLENIA BIEDURSKO
por. Henryk Sienkiewicz

 • Na tablicy z żółtym tłem znajduje się czarny napis w czterech językach: TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY
 • Na tablicy z białym tłem znajduje się czarny napis: STÓJ! OSTRZE STRZELANIA WEJŚCIE GROZI ŚMIERCIĄ! Pod napisem znajduje...
 • Na tablicy z żółtym tłem i czerwonym obramowaniem znajduje się czarny napis: Polowanie, łowienie ryb, zbieranie runa...

Rozpoczęcie robót drogowych , na drodze powiatowej nr 2394P Boduszewo – Zielonka .

Firma TRANS-BRUK Marek Begier , Nekla na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu planuje rozpoczęcie robót drogowych , na drodze powiatowej nr 2394P  Boduszewo – Zielonka .
W  związku z powyższym, nastąpi zamknięcie w/w drogi na czas układania nawierzchni bitumicznej.
Ruch drogowy w okresie wykonywanych robót zostanie poprowadzony objazdem  (
Zielonka przez las w kierunku Głęboczka do Łopuchówka skręt na Boduszewo drogą asfaltową) zgodnie z załączonym projektem T.O.R.
Planowany termin rozpoczęcia tych robót to : 11.03.2022 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Z poważaniem : Stanisław Przybylski, kierownik budowy.

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetagowej - dz. 423, obręb Wojnowo

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - dz. 960/7, Murowana Goślina

Zmiana czasu z zimowego na letni (26/27 marca) - funkcjonowanie podmiejskich linii nocnych

Zmiana czasu z zimowego na letni, w noc z 26 na 27 marca 2022 roku – funkcjonowanie podmiejskich linii nocnych

W noc z soboty na dzielę, z 26 na 27 marca 2022 roku, nastąpi zmiana czasu z zimowego na czas letni (zegary zostaną przesunięte z godziny 2:00 na 3:00). W związku z tym podmiejskie linie nocne będą funkcjonować w następujący sposób:

Linia nr 252

 • kurs z pętli w Przebędowie o godzinie 0:22 odbędzie się planowo, bez zmian
 • kurs z Ronda Śródka o godzinie 1:45 odbędzie się planowo, bez zmian – autobus zakończy kurs w Przebędowie o godzinie 3:37 (według czasu po zmianie)

USC i ewidencja ludności we wtorek będą dostępne w godz. 10:30-14

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z koniecznością wdrożenia rozwiązań w zakresie rejestracji uchodźców z Ukrainy przybywających do Polski, w dniu 15 marca 2022 r. (wtorek) Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych, będą czynne w godz. 10:30 – 14:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 26.04.2022 r. w Poznaniu w Centrum Medycznym Arterieart, ul. Rakoniewicka 23A.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie: 
- telefonicznie: 503 075 095
- e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (placówka medyczna prosi o podanie następujących danych: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Informacje: https://arterieart.com/zdrowa-aorta

 

Konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”

XIX edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”

Twórcy pierwszego na świecie bezprzewodowego stetoskopu czy największa fabryka sushi w Polsce mogą pochwalić się prestiżowym tytułem „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Do kogo w tym roku trafi to wyróżnienie? Czekamy na zgłoszenia firm, które notują sukcesy na rynku, cechuje je przedsiębiorczość, wrażliwość społeczna, a także posiadają ciekawą ofertę oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Do udziału zapraszamy firmy z całej Metropolii Poznań. Widzimy potencjał gospodarczy nie tylko w Poznaniu i powiecie, ale również nieco dalej – w Śremie, Szamotułach, Obornikach i Skokach.

Do udziału w bezpłatnym konkursie zaproszone są średnie, małe  i mikroprzedsiębiorstwa  oraz start-upy. 
– Konkurs na stałe wpisał się już w kalendarz gospodarczy regionu. Przykłady naszych laureatów pokazują, że udział w tym przedsięwzięciu bardzo się opłaca. Przedsiębiorstwa są mocniej rozpoznawalne na rynku, zapraszane zostają do udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, targach i misjach gospodarczych. Stają się liderami gospodarczymi regionu. Są synonimem naszej gospodarności i rzetelności – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.  – Bardzo mnie cieszy, że zgłaszają się do nas coraz młodsi wiekiem przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem realizują swój pomysł na biznes.

W dotychczasowych osiemnastu edycjach konkursu udział wzięło łącznie blisko 1000 lokalnych firm. Oprócz prestiżowego tytułu zwycięzcy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody, w tym m.in. na bezpłatne studia na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym czy bezpłatne stoiska na MTP.

Każda startująca firma musi poddać się ocenie merytorycznej na wysokim poziomie. Od kilku lat jest ona prowadzona przez ekspertów z firmy Grant Thornton, która ma ugruntowaną pozycję na rynku firm doradczych w Polsce.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 kwietnia. Formularze i szczegółowe informacje na stronie: www.pfpp.com.pl/lidermsp oraz pod numerem telefonu: 61 8418 826. Formularz wraz z załącznikami można przesyłać także drogą elektroniczną na adres lidermsp@powiat.poznan.pl, następnie podpisane przez osobę uprawnioną „Oświadczenia kandydata do tytułu Poznański Lider Przedsiębiorczości" należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura konkursu: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości".

 

Organizator i patronat: 
Jan Grabkowski, starosta poznański

Patronat merytoryczny:
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp.k.

Fundatorzy nagród:
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Grant Thornton, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Patroni medialni:
epoznan.pl, Gazeta Wyborcza, Meloradio, Radio Emaus, Radio Eska, Radio Wielkopolska, WTK, wyborcza.pl

 • Logo Poznański Lider Przedsiębiorczości

Komunikacja podmiejska w okresie Świąt Wielkanocnych

Funkcjonowanie komunikacji podmiejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych, tj. w dniach od 14 do 19 kwietnia 2022 roku.

14 kwietnia (Wielki Czwartek), 15 kwietnia (Wielki Piątek), 19 kwietnia (wtorek) 2022 roku
Wszystkie linie autobusowe będą kursować według roboczego rozkładu jazdy.

15 kwietnia 2022 roku (Wielki Piątek)
W nocy z 15 na 16 kwietnia linia nocna nr 252 będzie kursować

16 kwietnia 2022 roku (Wielka Sobota)
Wszystkie linie autobusowe kursują według sobotniego rozkładu jazdy, ze zmianą: linia nocna nr 252 - w nocy z 16 na 17 kwietnia nie będzie kursować

17 kwietnia 2022 roku (Wielkanoc)
Komunikacja miejska funkcjonuje według świątecznego rozkładu jazdy, z następującymi zmianami:

 • nie będzie wykonywany kurs linii nr 342 z Przebędowa o godz. 3:50
 • linia nocna nr 252 – w nocy z 17 na 18 kwietnia nie będzie kursować

18 kwietnia 2022 roku (Poniedziałek Wielkanocny)
Komunikacja miejska funkcjonuje według świątecznego rozkładu jazdy, ze zmianą: nie będzie wykonywany kurs linii nr 342 z Przebędowa o godz. 3:50

 

25 kwietnia nastąpi zmiana systemu nadawania telewizji naziemnej

Przypominamy, że od 25 kwietnia na terenie województwa wielkopolskiego nastąpi zmiana systemu nadawania telewizji naziemnej ze standardu DVB-T z kompresją MPEG-4 na DVB-T2 z kompresją HEVC (inaczej zwaną H.265). Nowy standard umożliwia nadawanie w tej samej wiązce kanałów (multipleksie) więcej danych, a więc programy będą mogły być nadawane w lepszej jakości obrazu (FHD, 4K), z dodatkowymi ścieżkami dźwiękowymi w jakości Dolby AC-4 (np. dubbing, ścieżka oryginalna, audiodeskrypcja), a kanałów będzie mogło być więcej.

Co się wiąże ze zmianą standardu nadawania?
Jeżeli w specyfikacji Państwa telewizora nie ma informacji na temat odbierania DVB-T2/HEVC oraz nie przeszedł testu (brak obrazu lub dźwięku) na planszy testowej kanału "Sprawdzam TV", to po terminie zmiany standardu nie będą Państwo mogli odbierać telewizję naziemną.
Niedostosowany odbiornik można wymienić na nowy, spełniający wymagania lub dokupić dekoder DVB-T2/HEVC.

Sprawdzam TV - kanał nadawany w multipleksie DVB-T - MUX 3.
Wygląd planszy testowej.

TVP nadaje testowy multipleks w standarcie DVB-T2/HEVC. Kanały TVP mają w nazwie słowo "HEVC".
Parametry testowych emisji TVP w standardzie DVB-T2.

Program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego
Każde gospodarstwo domowe, które ma sprzęt niedostosowany do nadchodzących zmian, a którego sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów wymiany sprzętu może otrzymać dofinansowanie na ten cel.
Od 21 marca można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu odbiorników spełniających nowy standard: dla dekodera dofinansowanie wynosi 100 zł, dla telewizora - 250 zł. Program dofinansowania trwa do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski można złożyć:

Dofinansowanie polega na wydaniu specjalnego bonu (kodu) i realizacji jego w sklepie biorącym udział w programie dofinansowania.
Listę sklepów gdzie można zrealizować bon, w tym tych w naszej gminie, znajdziecie Państwo na stronie https://dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka

Więcej informacji o dofinansowaniu.

Funkcja HbbTV
To tzw. telewizja hybrydowa. Odbiornik posiadający tą funkcję po podłączeniu do internetu umożliwia, na kanałach nadających HbbTV, odbiór dodatkowych treści, np. serwisów informacyjnych, biblioteki wideo, kanałów wideo w streamingu. Funkcja ta nie ma wpływu na odbiór telewizji naziemnej.

Zmiana systemu nadawania telewizji naziemnej nie ma wpływu na telewizję kablową, satelitarną lub streaming przez internet.

Uwaga na fałszywe SMS-y dot. nadpłaty lub niedopłaty PIT

 • Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła do podatników żadnych wiadomości SMS ws. nadpłaty lub niedopłaty w podatku.
 • Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym.

Resort finansów nie jest nadawcą wiadomości SMS, które trafiają do podatników, a w treści wiadomości znajduje się link prowadzący rzekomo do konta urzędu skarbowego lub numer telefonu komórkowego, pod którym będzie można skontaktować się z fałszywym pracownikiem skarbówki.

„Wiadomości są próbą wyłudzenia danych” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – „Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym”.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność.

UWAGA - strzelania i ćwiczenia na terenie poligonu Biedrusko

Komunikat Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu:

Szanowni Państwo,

zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego” zawiadamiam, że od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać będą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godzinach 08.00-15.00 i 20.00-02.00. Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”. W ciągu całego miesiąca swoją działalność na terenie poligonu prowadzić będą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.

Przebywanie na terenie Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (poligon Biedrusko) w trakcie strzelań i ćwiczeń wojskowych stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenia te, występują również, gdy wojsko nie prowadzi szkolenia na poligonie. Zawsze istnieje możliwość natknięcia się na niewybuchy lub inne przedmioty niebezpieczne, których dotykanie może doprowadzić do śmierci bądź trwałego kalectwa, nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu. Cała powierzchnia poligonu używana jest przez wojsko do szkolenia w terenie i tym samym nie ma na nim obszarów, na których nie prowadzi się ćwiczeń wojskowych polegających nie tylko na strzelaniu amunicją bojową, ale również na prowadzeniu zajęć taktycznych z użyciem środków pozoracji pola walki i przemieszczaniu wojsk. Duża część szkolenia w terenie prowadzona jest zgodnie z zasadą: „Niewidoczni, ale obecni”. Teren poligonu użytkowany jest też przez inne podmioty do celów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa a także przez jednostki badawczo-rozwojowe lub instytucje prowadzące badania bardzo często w soboty i niedziele. Pobyt osób postronnych nie tylko zakłóca przebieg szkolenia wojskowego ale także sprowadza na nie zagrożenie utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub szkodzie w mieniu już po przekroczeniu granic poligonu oznaczonych tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także dla wszelkich form turystyki i rekreacji. Ponadto, obowiązuje zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – również, gdy nie ma strzelań na poligonie. Nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym, czy to w ramach „turystyki poligonowej”, czy ze zwykłej chęci oglądania ćwiczeń wojskowych, stanowi wykroczenie w myśl art. 79 Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 500 PLN. Ponadto, na dodatkowe sankcje narażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w tym rowerami) na teren poligonu łamiąc zakaz ruchu w obydwu kierunkach (znak drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym do lasu, wyprowadzające psa bez możliwości jego kontroli (smyczy), a także dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku.

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne itp., a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione.  
Odcinek „Pierścienia rowerowego dookoła Poznania” przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.

Osobną kwestią pozostaje dostęp turystów do Rezerwatu Przyrody „Śnieżycowy Jar”, który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Rezerwat był dostępny dla osób cywilnych we wszystkie weekendy marca, a w kwietniu takie udostępnienia nie są planowane. Planowane jest ponowne udostępnienie terenu na przełomie zimy i wiosny 2023 roku.
Zaznaczam, że Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w mediach i Internecie nieautoryzowane informacje dotyczące dostępności obiektu. Pragnę podkreślić, że rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie w nim jest szczególnie niebezpieczne.

Osoby, które dokonują wtargnięcia na teren poligonu bardzo często powołują się na opublikowane „gdzieś” informacje albo na tzw. wieść gminną – „zawsze było można”. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane informacje nt. dostępności terenu poligonu. Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy i funkcjonariuszy dokonujących kontroli na poligonie wynika, że duża część osób, które wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że „przecież w weekendy można!”.

Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej, a także Straż Leśna, Policja i Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd (SUFO).

Na granicach poligonu oraz przy drogach przechodzących przez teren poligonu ustawione są poniższe tablice ostrzegawcze.

Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych przedsięwzięć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości wejścia/wjazdu. Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy „Wstęp wzbroniony”, czy „Stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych. Ponadto, w dobrze widocznych miejscach ustawione są maszty z koszami (kulami). Kosze (kule) na masztach podnoszone są na czas strzelania w celu dodatkowego ostrzeżenia osób cywilnych przed wkroczeniem na zagrożony teren.

Celowe łamanie zakazu wejścia i wjazdu na teren poligonu poprzez nie stosowanie się do oznakowania terenu zamkniętego poligonu Biedrusko, informacji wyświetlanych na tablicach świetlnych, nieuprawnione otwieranie szlabanów (zapór) oraz dokonywanie ich objazdów jest wyrazem świadomego narażania siebie i innych osób na utratę życia lub zdrowia. Dotyczy to również przypadków niszczenia istniejącego oznakowania terenu poligonu. Wszelkie stwierdzone tego typu przypadki będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

Ponadto, w związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje również rzekę Wartę, istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi drogi wodnej znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (od km 209,50 do km 216) w terminach:

1.  21.04.2022r.     -     08.00-15.00
2.  22.04.2022r.     -     08.00-15.00
3.  25.04.2022r.     -     08.00-15.00
4.  26.04.2022r.     -     08.00-15.00
                                       20.00-02.00
5.  27.04.2022r.     -     08.00-15.00
6.  28.04.2022r.     -     08.00-15.00
                                       20.00-02.00
6.  29.04.2022r.     -     08.00-15.00

W nawiązaniu do powyższego, mając na uwadze niebezpieczeństwo grożące osobom przebywającym na terenie poligonu, proszę zapoznać z treścią niniejszego powiadomienia podległych pracowników oraz właściwych terytorialnie mieszkańców.

 

Z wyrazami szacunku,
KOMENDANT
OŚRODKA SZKOLENIA BIEDURSKO
por. Henryk Sienkiewicz

 • Na tablicy z żółtym tłem znajduje się czarny napis w czterech językach: TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY
 • Na tablicy z białym tłem znajduje się czarny napis: STÓJ! OSTRZE STRZELANIA WEJŚCIE GROZI ŚMIERCIĄ! Pod napisem znajduje...
 • Na tablicy z żółtym tłem i czerwonym obramowaniem znajduje się czarny napis: Polowanie, łowienie ryb, zbieranie runa...

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie dość silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 90%

Ważność komunikatu: od godz. 13:00 do godz. 23:00 dnia 04.04.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

Rekrutacja na stanowisko lektor/ka języka polskiego jako obcego

Zapraszamy do rekrutacji na stanowisko lektor/ka języka polskiego jako obcego.

Od 23 kwietnia do 7 lipca w 17 gminach powiatu poznańskiego odbędą się kursy języka polskiego jako obcego dla uchodźców z Ukrainy. Poszukujemy lektorów/lektorki  do tego projektu.

Wymagania:

 1. ukończenie studiów wyższych na kierunkach: lingwistyka, filologia polska lub dowolna filologia obca,
 2. doświadczenie w nauczaniu dowolnego języka,
 3. dyspozycyjność:
  • a) do przeprowadzenia kursu w wymiarze 60 godzin lekcyjnych (regularne lekcje 2 razy w tygodniu) w okresie od 23 kwietnia do 07 lipca
  • b) w terminach obowiązkowych szkoleń:
   • 13 kwietnia - online, 17:00 - 20:15 ABC szkolenie z zasad pracy z uchodźcami/ z osobami w traumie
   • 14 kwietnia - online, 17:00 - 20:15 ABC prowadzenia kursów języka polskiego jako obcego
   • 19 kwietnia - stacjonarnie, 10:00 - 13:15 prezentacja materiałów edukacyjnych i ewaluacyjnych; omówienie aspektów organizacyjnych; prezentacja dokumentacji

 

 1. prowadzenie zajęć w wymiarze minimum 2 lekcji tygodniowo (jedna lekcja to 2.5h zegarowej), stacjonarnie, w wybranej gminie/ gminach.

 

W rekrutacji preferowane będą osoby:

 1. będące absolwentami studiów podyplomowych z nauczania polskiego jako obcego,
 2. posiadające doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Wynagrodzenie 4700 zł (brutto) za przeprowadzenie kursu w wymiarze 60 godzin lekcyjnych.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wypełnienie poniższej ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZhca01H1gDXrwbcvmg1oM3BeGjCSdJqNA-24KzyfJnnFXAg/viewform

 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji w 2022 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Turnusy rehabilitacyjne prowadzone są dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu oraz dla dzieci z chorobami układu oddechowego. Zakwalifikowane na turnus mogą być dzieci urodzone  w latach 2007 – 2015 (7-15 lat). 

Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników  z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.

Dzieci uczestniczące w turnusach są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, są bezpłatne.

Komplet dokumentów niezbędnych do skierowania  i zakwalifikowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest dostępny w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu. 

Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 61 852 50 13 lub 61 851 22 57.

Opracowano: ZPRO OR KRUS w Poznaniu, kwiecień 2022 r.

Wykaz nr 2/2022 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dz. 132/3 m.Złotoryjsko (obręb Mściszewo)

Do pobrania:wykaz

Nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

NABÓR WNIOSKÓW - PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przystąpił do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022". Główny cel Programu zakłada wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program realizowany będzie do 31.12.2022

Do kogo skierowany jest Program?

Adresatami Programu są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby powyżej 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

Asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać osoba kwalifikująca się do jednej z niżej wymienionych grup: osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny; druga grupa to kandydaci posiadający co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym natomiast trzecia grupa to osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Jakie zadania?

Zakres zadań asystenta obejmuje wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym (wyjścia i powroty do placówek oświatowych, urzędów, świątyń, placówek zdrowia, korzystanie z dóbr kultury). Ograniczenie skutków niepełnosprawności i stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. W przypadku dzieci wspieranie również procesu edukacji. Biorąc pod uwagę potrzeby i preferencje uczestników i ich opiekunów asystenci mogą udzielać wsparcia rodzinom w dowolnych godzinach i dniach tygodnia.      

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2022 planuje objąć wsparciem asystenta 7 osób posiadających orzeczenie, w tym 5 osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowano łącznie 3 840 godzin usług wsparcia w ramach, których asystenci kierując się indywidualnymi potrzebami swoich podopiecznych będą towarzyszyć i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

Zgłoszenia

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.

Prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu: 61 8122 231.

Informacje o programie: www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego-zachodu i zachodu. Miejscami burze.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 16:00 dnia 07.04.2022 r. do godz. 09:00 dnia 08.04.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą
 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Nadal prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego-zachodu i zachodu.

Uwagi: Zmiana dotyczy okresu trwania zjawiska.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 07:07 do godz. 13:00 dnia 08.04.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

15 kwietnia Urząd będzie nieczynny

Szanowni Państwo.

W piątek 15 kwietnia 2022 r. Urząd Miasta i Gminy będzie nieczynny. Do Państwa dyspozycji przez całą dobę jest eUrząd dostępny pod adresem: http://eurzad.murowana-goslina.pl

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w dniach od 1 do 3 maja

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji na liniach podmiejskich w długi weekend majowy, w dniach od 1 do 3 maja 2022 roku.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że w długi weekend majowy, w dniach od 1 do 3 maja 2022 roku wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu transportu publicznego na liniach podmiejskich:

1 i 3 maja 2022 r. (niedziela i wtorek)

 • Przez cały dzień autobusy kursować będą zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w niedziele i święta.

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

 • Przez cały dzień autobusy kursować będą zgodnie z roboczym rozkładem jazdy, ze zmianami:
  linie nr 250, 251, 252, 253, 257 i 258 — linie kursować będą dodatkowo w noc z 2 na 3 maja (z poniedziałku na wtorek) zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w noc z soboty na niedzielę;

Jednocześnie informujemy, że wykaz zmian na liniach autobusowych i tramwajowych w długi weekend majowy będzie dostępny na stronie ZTM Poznań: www.ztm.poznan.pl.

2 maja Urząd będzie nieczynny

Szanowni Państwo.

W poniedziałek 2 maja 2022 r. Urząd Miasta i Gminy będzie nieczynny.

Do Państwa dyspozycji przez całą dobę jest eUrząd dostępny pod adresem eurzad.murowana-goslina.pl

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wykaz nr 3/2022 nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Do pobrania:

4 maja Urząd będzie czynny do godz. 11:30

 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy. 

W środę 4 maja 2022 r. Urząd Miasta i Gminy będzie czynny do godziny 11:30.

Do Państwa dyspozycji przez całą dobę jest eUrząd dostępny pod adresem eurzad.murowana-goslina.pl

 

Informujemy, że pogrzeb Sekretarza Miasta i Gminy Murowana Goślina Krzysztofa Oczkowskiego odbędzie się 4 maja (środa) o godzinie 12:00 w parafii św. Wawrzyńca w Biedrusku, na cmentarzu w Biedrusku.

 

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 132/3 poł. w Złotoryjsku, obręb Mściszewo, dz. 960/7, obręb Murowana Goślina

UWAGA - strzelania i ćwiczenia na terenie poligonu Biedrusko

Komunikat Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu:

Szanowni Państwo,

zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego” zawiadamiam, że od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać będą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godzinach 08.00-15.00 i 20.00-02.00. Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”. W ciągu całego miesiąca swoją działalność na terenie poligonu prowadzić będą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.

Przebywanie na terenie Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (poligon Biedrusko) w trakcie strzelań i ćwiczeń wojskowych stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenia te, występują również, gdy wojsko nie prowadzi szkolenia na poligonie. Zawsze istnieje możliwość natknięcia się na niewybuchy lub inne przedmioty niebezpieczne, których dotykanie może doprowadzić do śmierci bądź trwałego kalectwa, nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu. Cała powierzchnia poligonu używana jest przez wojsko do szkolenia w terenie i tym samym nie ma na nim obszarów, na których nie prowadzi się ćwiczeń wojskowych polegających nie tylko na strzelaniu amunicją bojową, ale również na prowadzeniu zajęć taktycznych z użyciem środków pozoracji pola walki i przemieszczaniu wojsk. Duża część szkolenia w terenie prowadzona jest zgodnie z zasadą: „Niewidoczni, ale obecni”. Teren poligonu użytkowany jest też przez inne podmioty do celów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa a także przez jednostki badawczo-rozwojowe lub instytucje prowadzące badania bardzo często w soboty i niedziele. Pobyt osób postronnych nie tylko zakłóca przebieg szkolenia wojskowego ale także sprowadza na nie zagrożenie utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub szkodzie w mieniu już po przekroczeniu granic poligonu oznaczonych tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także dla wszelkich form turystyki i rekreacji. Ponadto, obowiązuje zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – również, gdy nie ma strzelań na poligonie. Nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym, czy to w ramach „turystyki poligonowej”, czy ze zwykłej chęci oglądania ćwiczeń wojskowych, stanowi wykroczenie w myśl art. 79 Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 500 PLN. Ponadto, na dodatkowe sankcje narażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w tym rowerami) na teren poligonu łamiąc zakaz ruchu w obydwu kierunkach (znak drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym do lasu, wyprowadzające psa bez możliwości jego kontroli (smyczy), a także dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku.

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne itp., a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione.  
Odcinek „Pierścienia rowerowego dookoła Poznania” przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.

Osobną kwestią pozostaje dostęp turystów do Rezerwatu Przyrody „Śnieżycowy Jar”, który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Rezerwat był dostępny dla osób cywilnych we wszystkie weekendy marca, a w kwietniu takie udostępnienia nie są planowane. Planowane jest ponowne udostępnienie terenu na przełomie zimy i wiosny 2023 roku.
Zaznaczam, że Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w mediach i Internecie nieautoryzowane informacje dotyczące dostępności obiektu. Pragnę podkreślić, że rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie w nim jest szczególnie niebezpieczne.

Osoby, które dokonują wtargnięcia na teren poligonu bardzo często powołują się na opublikowane „gdzieś” informacje albo na tzw. wieść gminną – „zawsze było można”. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane informacje nt. dostępności terenu poligonu. Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy i funkcjonariuszy dokonujących kontroli na poligonie wynika, że duża część osób, które wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że „przecież w weekendy można!”.

Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej, a także Straż Leśna, Policja i Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd (SUFO).

Na granicach poligonu oraz przy drogach przechodzących przez teren poligonu ustawione są poniższe tablice ostrzegawcze.

Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych przedsięwzięć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości wejścia/wjazdu. Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy „Wstęp wzbroniony”, czy „Stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych. Ponadto, w dobrze widocznych miejscach ustawione są maszty z koszami (kulami). Kosze (kule) na masztach podnoszone są na czas strzelania w celu dodatkowego ostrzeżenia osób cywilnych przed wkroczeniem na zagrożony teren.

Celowe łamanie zakazu wejścia i wjazdu na teren poligonu poprzez nie stosowanie się do oznakowania terenu zamkniętego poligonu Biedrusko, informacji wyświetlanych na tablicach świetlnych, nieuprawnione otwieranie szlabanów (zapór) oraz dokonywanie ich objazdów jest wyrazem świadomego narażania siebie i innych osób na utratę życia lub zdrowia. Dotyczy to również przypadków niszczenia istniejącego oznakowania terenu poligonu. Wszelkie stwierdzone tego typu przypadki będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

Ponadto, w związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje również rzekę Wartę, istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi drogi wodnej znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (od km 209,50 do km 216) w terminach:

 • na ten moment nie występują.

W nawiązaniu do powyższego, mając na uwadze niebezpieczeństwo grożące osobom przebywającym na terenie poligonu, proszę zapoznać z treścią niniejszego powiadomienia podległych pracowników oraz właściwych terytorialnie mieszkańców.

 

Z wyrazami szacunku,
KOMENDANT
OŚRODKA SZKOLENIA BIEDURSKO
por. Henryk Sienkiewicz

 • Na tablicy z żółtym tłem znajduje się czarny napis w czterech językach: TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY
 • Na tablicy z białym tłem znajduje się czarny napis: STÓJ! OSTRZE STRZELANIA WEJŚCIE GROZI ŚMIERCIĄ! Pod napisem znajduje...
 • Na tablicy z żółtym tłem i czerwonym obramowaniem znajduje się czarny napis: Polowanie, łowienie ryb, zbieranie runa...

Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Powiat Poznański podjął decyzję o kontynuacji w 2022 r. „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”, w ramach którego prowadzone są szczepienia profilaktyczne szczepionką 9-walentną GARDASIL 9, zabezpieczającą przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, wywołanym przez typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 oraz edukacja zdrowotna.

W ramach ww. Programu ze szczepień będą mogły skorzystać:

 • dziewczęta urodzone w 2008 – (dwoma dawkami szczepionki, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu), a jeżeli liczba zgłoszonych do szczepień dziewcząt będzie mniejsza niż liczba osób planowana do zaszczepienia w ramach Programu w danej gminie, możliwe będzie objęcie w tej gminie szczepieniami chłopców urodzonych w 2008 roku,
 • dziewczęta i chłopcy, którzy otrzymali jedną dawkę szczepionki 9-walentnej w ramach programu realizowanego w 2021 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego poprzez podanie drugiej dawki szczepionki, jako uzupełnienie cyklu szczepienia rozpoczętego w 2021 r., zgodnie z zaleceniami producenta preparatu,

zameldowani w gminach powiatu poznańskiego (na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych) oraz posiadających ich pisemną zgodę na wykonanie szczepienia.

ZAPISY NA SZCZEPIENIA  DZIECI URODZONYCH W 2008 ROKU
od 16 maja 2022 r.
pod numerami telefonów: 573 149 181 oraz 789 901 542
lub e-mailem na adres: powiathpvzapisy@gmail.com

Z uwagi na ograniczoną ilość szczepionek, o możliwości skorzystania ze szczepień decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przewidywany harmonogram szczepień:

 • I dawka maj – czerwiec2022
 • II dawka październik – listopad 2022.

Informujemy, że realizator Programu przychodnia Edictum Plus jest w trakcie ustalania harmonogramu szczepień, który zostanie opublikowany wkrótce (w harmonogramie zostanie określone miejsce
i termin realizacji szczepień dla mieszkańców poszczególnych gmin powiatu poznańskiego).

ZAPISY NA SZCZEPIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Dzieci, które rozpoczęły szczepienia w ramach powiatowego  „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”  realizowanego w 2021 r. mogą zgłaszać się na szczepienie uzupełniające (druga dawka), od 17 maja br., w podanych poniżej terminach, bez wcześniejszej rejestracji:

 • we wtorki: w godzinach od 16:00 do 18:00
 • w czwartki: w godzinach od 14:00 do 16:00

Miejsce szczepienia: Przychodnia Edictum PLUS – Poznań, ul. Adama Mickiewicza 31, gabinet nr 100 (1 piętro).

UWAGA!
Warunkiem skorzystania ze szczepień uzupełniających w roku 2022 jest zachowanie wymaganych odstępów między pierwszą a drugą dawką szczepionki. Zgodnie z zaleceniami producenta preparatu, drugą dawkę szczepionki należy podać pomiędzy 5 a 13 miesiącem po podaniu pierwszej dawki.

W przypadku wątpliwości dotyczących uprawnień do szczepień uzupełniających należy kontaktować się z Wykonawcą Programu, pod numerem tel.: 573 149 181, 789 901 542.

EDUKACJA ZDROWOTNA

Program obejmuje również działania edukacyjne dotyczące zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywołanym przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV. W ramach Programu zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.edictum.pl film edukacyjny. Ponadto dystrybuowane będą ulotki edukacyjne.

 

„Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” finansowany jest ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

 

 

Osobowość życia kulturalnego Miasta i Gminy Murowana Goślina

Kapituła wybierająca Osobowość życia kulturalnego Miasta i Gminy Murowana Goślina uprzejmie informuje, że do dnia 10 czerwca 2022 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina:

 • za całokształt działalności kulturalnej,
 • za wybitne osiągnięcie kulturalne roku (od 1 czerwca ubiegłego roku do 31 maja bieżącego roku).

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej do Przewodniczącej Komisji Oświatowo-Społecznej, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina lub mailowo:  a.wojtysiak@murowana-goslina.pl

Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA - Tydzień Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka.

Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

 Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

Materiał wideo: www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

Akademia Czerniaka

 • Podstawowe zasady ochrony skóry

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy grad. 

Stopień zagrożenia: 2

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 19:00 dnia 20.05.2022 r. do godz. 04:00 dnia 21.05.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Stopień zagrożenia: 2

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 02:00 do godz. 15:00 dnia 21.05.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 15:00 do godz. 21:00 dnia 24.05.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy
 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 10 mm do 15 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 70%

Ważność komunikatu: od godz. 14:00 do godz. 20:00 dnia 25.05.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy
 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

Zebranie wiejskie w Mściszewie

Sołtys Jan Gruszczyński zawiadamia mieszkańców sołectwa MŚCISZEWO, iż dnia 26 maja (czwartek) 2022 r.  o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Mściszewie odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

 1. Ustalenie zakresu utwardzania/profilowania dróg gruntowych w ramach funduszu sołeckiego 2022 oraz limitów Sołectwa Mściszewo (dyskusja, podjęcie uchwały).
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie zebrania

SOŁTYS SOŁECTWA MŚCISZEWO
Jan Gruszczyński

Zebranie wiejskie w Wojnowie

Sołtys Krzysztof Fabiański zawiadamia mieszkańców sołectwa WOJNOWO, iż dnia 27 maja (piątek) 2022 r. o godz. 18:00 - wiata turystyczna na boisku sportowym w Wojnowie odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

 1. Zmiany przedsięwzięcia oraz przeznaczenie oszczędności w ramach środków funduszu sołeckiego 2022 (dyskusja, podjęcie uchwały).
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie zebrania.

SOŁTYS SOŁECTWA WOJNOWO
Krzysztof Fabiański

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Miejscami burze.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 13:00 do godz. 21:00 dnia 27.05.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą
 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwym silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Miejscami burze.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 75%

Ważność komunikatu: od godz. 10:00 do godz. 17:00 dnia 28.05.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą
 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy

Konsultacje w sprawie budowy ulic Łąkowej, Spokojnej i Wodnej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje w sprawie budowy ulic:

 • Łąkowa
 • Spokojna
 • Wodna

Zapisy na spotkanie prosimy przesyłać na adres: mieszkancy@murowana-goslina.pl

Konsultacje odbędą się 2 czerwca, o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Mściszewska 10) w sali nr 5 (hol dolny).

Na spotkaniu obecny będzie projektant, radni, pracownicy referatu inwestycji oraz zastępca burmistrza.

UWAGA - strzelania i ćwiczenia na terenie poligonu Biedrusko

Komunikat Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu:

Szanowni Państwo,

zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego” zawiadamiam, że od dnia 01.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać będą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godzinach 08.00-15.00 i 20.00-02.00. Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”. W ciągu całego miesiąca swoją działalność na terenie poligonu prowadzić będą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.

Przebywanie na terenie Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (poligon Biedrusko) w trakcie strzelań i ćwiczeń wojskowych stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenia te, występują również, gdy wojsko nie prowadzi szkolenia na poligonie. Zawsze istnieje możliwość natknięcia się na niewybuchy lub inne przedmioty niebezpieczne, których dotykanie może doprowadzić do śmierci bądź trwałego kalectwa, nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu. Cała powierzchnia poligonu używana jest przez wojsko do szkolenia w terenie i tym samym nie ma na nim obszarów, na których nie prowadzi się ćwiczeń wojskowych polegających nie tylko na strzelaniu amunicją bojową, ale również na prowadzeniu zajęć taktycznych z użyciem środków pozoracji pola walki i przemieszczaniu wojsk. Duża część szkolenia w terenie prowadzona jest zgodnie z zasadą: „Niewidoczni, ale obecni”. Teren poligonu użytkowany jest też przez inne podmioty do celów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa a także przez jednostki badawczo-rozwojowe lub instytucje prowadzące badania bardzo często w soboty i niedziele. Pobyt osób postronnych nie tylko zakłóca przebieg szkolenia wojskowego ale także sprowadza na nie zagrożenie utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub szkodzie w mieniu już po przekroczeniu granic poligonu oznaczonych tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także dla wszelkich form turystyki i rekreacji. Ponadto, obowiązuje zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – również, gdy nie ma strzelań na poligonie. Nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym, czy to w ramach „turystyki poligonowej”, czy ze zwykłej chęci oglądania ćwiczeń wojskowych, stanowi wykroczenie w myśl art. 79 Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 500 PLN. Ponadto, na dodatkowe sankcje narażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w tym rowerami) na teren poligonu łamiąc zakaz ruchu w obydwu kierunkach (znak drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym do lasu, wyprowadzające psa bez możliwości jego kontroli (smyczy), a także dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku.

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne itp., a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione.  
Odcinek „Pierścienia rowerowego dookoła Poznania” przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.

Osobną kwestią pozostaje dostęp turystów do Rezerwatu Przyrody „Śnieżycowy Jar”, który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Rezerwat był dostępny dla osób cywilnych we wszystkie weekendy marca, a w kwietniu takie udostępnienia nie są planowane. Planowane jest ponowne udostępnienie terenu na przełomie zimy i wiosny 2023 roku.
Zaznaczam, że Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w mediach i Internecie nieautoryzowane informacje dotyczące dostępności obiektu. Pragnę podkreślić, że rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie w nim jest szczególnie niebezpieczne.

Osoby, które dokonują wtargnięcia na teren poligonu bardzo często powołują się na opublikowane „gdzieś” informacje albo na tzw. wieść gminną – „zawsze było można”. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane informacje nt. dostępności terenu poligonu. Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy i funkcjonariuszy dokonujących kontroli na poligonie wynika, że duża część osób, które wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że „przecież w weekendy można!”.

Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej, a także Straż Leśna, Policja i Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd (SUFO).

Na granicach poligonu oraz przy drogach przechodzących przez teren poligonu ustawione są poniższe tablice ostrzegawcze.

Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych przedsięwzięć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości wejścia/wjazdu. Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy „Wstęp wzbroniony”, czy „Stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych. Ponadto, w dobrze widocznych miejscach ustawione są maszty z koszami (kulami). Kosze (kule) na masztach podnoszone są na czas strzelania w celu dodatkowego ostrzeżenia osób cywilnych przed wkroczeniem na zagrożony teren.

Celowe łamanie zakazu wejścia i wjazdu na teren poligonu poprzez nie stosowanie się do oznakowania terenu zamkniętego poligonu Biedrusko, informacji wyświetlanych na tablicach świetlnych, nieuprawnione otwieranie szlabanów (zapór) oraz dokonywanie ich objazdów jest wyrazem świadomego narażania siebie i innych osób na utratę życia lub zdrowia. Dotyczy to również przypadków niszczenia istniejącego oznakowania terenu poligonu. Wszelkie stwierdzone tego typu przypadki będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

Ponadto, w związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje również rzekę Wartę, istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi drogi wodnej znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (od km 209,50 do km 216) w terminach:

1.  07.06.2022r.        w godz. 08.00-15.00
2.  09.06.2022r.        w godz. 08.00-15.00
3.  10.06.2022r.        w godz. 08.00-15.00
4.  13.06.2022r.        w godz. 08.00-15.00
5.  14.06.2022r.        w godz. 20.00-02.00
6.  15.06.2022r.        w godz. 08.00-15.00
7.  20.06.2022r.        w godz. 08.00-15.00
8.  21.06.2022r.        w godz. 08.00-15.00
9.  22.06.2022r.        w godz. 08.00-15.00
                                                  20.00-02.00
10. 24.06.2022r.       w godz. 08.00-15.00
11. 27.06.2022r.       w godz. 08.00-15.00
12. 28.06.2022r.       w godz. 20.00-02.00
13. 30.06.2022r.       w godz. 08.00-15.00

W nawiązaniu do powyższego, mając na uwadze niebezpieczeństwo grożące osobom przebywającym na terenie poligonu, proszę zapoznać z treścią niniejszego powiadomienia podległych pracowników oraz właściwych terytorialnie mieszkańców.

 

Z wyrazami szacunku,
KOMENDANT
OŚRODKA SZKOLENIA BIEDURSKO
por. Henryk Sienkiewicz

 • Na tablicy z żółtym tłem znajduje się czarny napis w czterech językach: TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY
 • Na tablicy z białym tłem znajduje się czarny napis: STÓJ! OSTRZE STRZELANIA WEJŚCIE GROZI ŚMIERCIĄ! Pod napisem znajduje...
 • Na tablicy z żółtym tłem i czerwonym obramowaniem znajduje się czarny napis: Polowanie, łowienie ryb, zbieranie runa...

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać

NIE DAJ SZANS WŁAMYWACZOM
Pamiętaj!
Złodziej typując dom do włamania wybierze ten z zabezpieczeniami łatwiejszymi do pokonania. Właściwie zabezpiecz swój dom.

Ponadto,
media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Fotki z wakacji zamieszczaj dopiero po powrocie.

 

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać

 1. Poproś sąsiada lub inną zaufaną osobę o to, żeby podczas twojej nieobecności zaopiekowała się domem/mieszkaniem, zebrała ze skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję i ulotki. Nigdy nie zostawiaj kluczy w umówionym miejscu np. pod wycieraczką czy doniczką.
 2. Pamiętaj, żeby za każdym razem, kiedy wychodzisz z domu zamykać drzwi i okna (również te piwniczne i dachowe) oraz załączyć alarm. Przed dłuższym wyjazdem warto także zakręcić zawory doprowadzające wodę i gaz do domu oraz pomieszczeń gospodarczych.
 3. Planując urlop rozważ zdeponowanie w banku posiadanej gotówki, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych.
  Stamtąd na pewno je odbierzesz. Tam będą czekały na twój powrót.
 4. Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Zainwestuj w rolety antywłamaniowe, atestowane zamki renomowanych firm, alarm połączony z monitoringiem, czujniki ruchu i dobre oświetlenie terenu.

Dodatkowo polecamy zapoznać się z załączonymi informacjami.

Do pobrania:

17 czerwca Urząd będzie nieczynny

Szanowni Państwo.

W piątek 17 czerwca 2022 r. Urząd Miasta i Gminy będzie nieczynny.

Do Państwa dyspozycji przez całą dobę jest eUrząd dostępny pod adresem eurzad.murowana-goslina.pl

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Karta PEKA i tPortmonetka to najkorzystniejsza opcja opłacania przejazdów okazjonalnych na liniach ZTM

Opłata z tPortmonetki na karcie PEKA, czyli tzw. bilet przystankowy - pozwala płacić za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży. Obowiązuje tutaj taryfa degresywna, czyli cena za kolejne przystanki maleje wraz z długością podróży. Natomiast korzystając z czasowych biletów jednorazowych, np. biletu do 15 minut za 4 zł, po kwadransie podróży pasażer chcący kontynuować przejazd, musi skasować kolejny bilet.

Możliwość opłacania przejazdów na liniach ZTM w Poznaniu przy pomocy tPortmonetki na karcie PEKA jest jedną z największych zalet systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. Dzięki tPortmonetce możemy zaoszczędzić pieniądze, zapłacić za podróż towarzyszącej nam osoby lub korzystać z kontynuacji naliczania opłat podczas podróży. Minimalna kwota doładowania na tPortmonetce to 1 zł, a maksymalna to 300 zł. Poniżej opisujemy, w jaki sposób korzysta się z tPortmonetki.

tPortmonetka jest nieodłączną częścią każdej imiennej karty PEKA oraz karty PEKA na okaziciela

Płacąc z tPortmonetki nie ma znaczenia, w której strefie taryfowej ZTM Poznań korzystamy z transportu. Opłaty wszędzie są takie same, obojętnie czy podróżujemy wyłącznie po Poznaniu (strefa A) czy przemieszczamy się z Kórnika (strefa C) do Kleszczewa (strefa B) lub z Dopiewa (strefa C) przez Komorniki (strefa B) do Poznania (strefa A). Strefy taryfowe obowiązują wyłącznie w przypadku korzystania z biletów okresowych oraz biletów jednorazowych krótkookresowych.

Warto pamiętać, że każda podróż do 18 przystanków opłacana z tPortmonetki w jednym pojeździe lub przy skorzystaniu z maksymalnie trzech przesiadek (wykonanych w ciągu maks. 20 minut) jest tańsza (koszt 3,96 zł) od najtańszego czasowego biletu jednorazowego do 15 minut. Szybkie obliczenie kwoty za przejechanie konkretnej liczby przystanków umożliwia Kalkulator biletów PEKA.

Opłacając przejazdy z tPortmonetki na imiennej karcie PEKA - czyli korzystając z taryfy przystankowej - po każdym wejściu do pojazdu i przed wyjściem z pojazdu należy przyłożyć kartę do czytnika PEKA. Tylko wówczas system PEKA poprawnie naliczy nam opłatę za liczbę przejechanych przystanków.

W przypadku korzystania z karty PEKA na okaziciela, zawsze przed przyłożeniem karty do czytnika należy wybrać przycisk +N (opłata normalna) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.). Przed wyjściem - w celu poprawnego naliczenia opłaty za przejechane przystanki – należy ponownie przyłożyć kartę do czytnika.

Dodatkowe bonusy dla korzystających z tPortmonetki

Możliwość opłacania przejazdu za osobę towarzyszącą - tPortmonetka umożliwia opłacanie przejazdu przez posiadacza karty PEKA lub/i jego współpasażerów. Wszystkie osoby, za które opłacono przejazd za pomocą jednej karty PEKA, mogą jednocześnie podróżować tylko na tej samej trasie.

Korzystna kontynuacja naliczania opłaty - jeśli pasażer używa tPortmonetki i przesiada się, opłata za przejechane przystanki może być naliczana tak, jakby była to jedna podróż. Warunkiem jest, żeby pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu a zbliżeniem do czytnika przy wejściu do kolejnego, minęło nie więcej niż 20 minut. Maksymalna liczba przesiadek dla powyższej podróży wynosi 3. Ważne! Powyższy bonus dotyczy wyłącznie posiadacza karty PEKA (imiennej lub na okaziciela), a nie osoby towarzyszącej, z którą podróżujemy tramwajem lub autobusem na liniach ZTM.

Bonus za wiele przejazdów - jeśli w ciągu jednego dnia pasażer korzystający z tPortmonetki na karcie PEKA wyda na przejazdy 15 zł (czyli równowartość ceny normalnego biletu jednorazowego czasowego 24-godzinnego na strefę A) - dalsze opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane, a pasażer do końca tego dnia podróżuje bezpłatnie.

Możliwość podróżowania "akonto" - w przypadku posiadania na tPortmonetce środków na przejazd co najmniej jednego przystanku, ale niewystarczających do przejechania do końca trasy, po przyłożeniu karty czytnik w pojeździe poinformuje pasażera o przewidywanym ujemnym saldzie konta tPortmonetki na koniec przejazdu. Pasażer bez problemu może przejechać całą trasę, ale na karcie PEKA zostanie naliczona opłata, a stan konta tPortmonetki będzie miał wartość ujemną. Brakująca kwota zostanie rozliczona podczas kolejnego doładowania konta tPortmonetki.
Przykład: np. posiadamy środki w wysokości 1 zł, a nasza 14-przystankowa podróż tramwajem linii nr 14 z Os. Sobieskiego na Górczyn kosztuje 3,64 zł. Możemy ruszać w trasę, ale po jej zakończeniu na koncie tPortmonetki będziemy mieli debet w wysokości -2,64 zł. Jeśli doładujemy tPortmonetkę kwotą 10 zł, to na przejazdy – po spłaceniu debetu - będziemy mieli do wykorzystania na przejazdy 7,36 zł.


Informacje jak wyrobić imienną kartę PEKA lub kupić kartę na okaziciela oraz w jaki sposób korzysta się z tPortmonetki – znajdują się w zakładce PEKA info na stronie www.ztm.poznan.pl

Przypominamy, że karta PEKA na okaziciela kosztuje 27 zł z czego 15 zł możemy wykorzystać do opłacania przejazdów, a 12 zł to kaucja zwrotna. Kartę PEKA na okaziciela można kupić w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań lub w wybranych Punktach Sprzedaży Biletów (PSB): kioskach, sklepach, placówkach usługowych. PSB oferujące kartę PEKA na okaziciela można znaleźć dzięki wyszukiwarce miejsc sprzedaży biletów/doładowań tPortmonetki.

Ze względu na możliwość debetowania tPortmonetki, zwrot karty na okaziciela jest możliwy wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań.

 

Źródło: www.peka.poznan.pl

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 09:00 do godz. 18:00 dnia 13.06.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy
 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dz. 85/2 położonej w Łopuchowie

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dz. 85/2 położonej w Łopuchowie

Do pobrania:

Funkcjonowanie komunikacji na liniach podmiejskich w dniach 16-17 czerwca 2022 roku

16 czerwca 2022 r. (czwartek)

Przez cały dzień autobusy kursować będą zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w niedzielę i święta.

 

17 czerwca 2022 r. (piątek)

Przez cały dzień autobusy kursować będą zgodnie z roboczym rozkładem jazdy, z następującymi zmianami:

 • linia nr 252 – kursować będzie dodatkowo w noc z 15 na 16 czerwca (z środy na czwartek) zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w noc z soboty na niedzielę

 

Więcej informacji na temat zmian na liniach autobusowych i tramwajowych w dniach 16 – 17 czerwca 2022 r. znajduje się na stronie ZTM Poznań.

Zebranie wiejskie w Rakowni

Sołtys Grzegorz Piotrzkowski zawiadamia mieszkańców sołectwa RAKOWNIA, iż dnia 21 czerwca (wtorek) 2022 r. o godz. 18:00 na boisku sportowym w Rakowni odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

 1. Zmiany przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego 2022 (dyskusja, podjęcie uchwały).
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie zebrania.

Sołtys Sołectwa Rakownia
Grzegorz Piotrzkowski

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozuje i obserwuje się burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 19:45 dnia 19.06.2022 r. do godz. 01:00 dnia 20.06.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy
 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Uwagi: Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 11:00 do godz. 18:00 dnia 20.06.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy
 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

Letni rozkład jazdy ZTM

Funkcjonowanie komunikacji w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku.

W okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku, w dni robocze, komunikacja będzie funkcjonować zgodnie z letnim rozkładem jazdy.

Jednocześnie informujemy, że na liniach nr: 252, 341, 342 i 348 rozkład jazdy nie ulega zmianie.

 

Więcej informacji na temat funkcjonowania komunikacji w okresie letnim będzie można znaleźć na stronie ZTM Poznań.

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć okresami silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 75%

Ważność komunikatu: od godz. 04:00 do godz. 12:00 dnia 28.06.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy
 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

Bezpłatne warsztaty psychologiczne

Działania realizowane w ramach projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu. Bliżej Ciebie!", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Powiat Poznański jest partnerem ww. projektu.

W ramach realizowanego projektu, w okresie wakacyjnym, zostaną przeprowadzone warsztaty psychologiczne dla dzieci z klas 1-3 i klas 4-6 szkół podstawowych, zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (uczniowie klas 1-3, 4-6, 7-8 szkół podstawowych) oraz treningi umiejętności rodzicielskich (online). Działania adresowane są do mieszkańców gminy Murowana Goślina.

Szczegółowe informacje o poszczególnych działaniach oraz rejestracji dostępne są na poniższych stronach:

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Stopień zagrożenia: 2

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 21:00 dnia 29.06.2022 r. do godz. 05:00 dnia 30.06.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy
 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h, lokalnie do 130 km/h. Miejscami grad. Możliwość utworzenia się trąby powietrznej.

Stopień zagrożenia: 3

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 15:00 dnia 01.07.2022 r. do godz. 00:00 dnia 02.07.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy
 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.).
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Fałszywe oferty pracy / Фальшиві пропозиції роботи

Możesz znaleźć fałszywą ofertę pracy, która na pierwszy rzut oka wygląda atrakcyjnie. Niestety oszuści wykorzystują osoby, które chcą zacząć zarabiać w Polsce po ucieczce z Ukrainy.

W fałszywej ofercie pracy przestępcy piszą o:

 • konieczności przesłania zdjęć  swojego dokumentu tożsamości poprzez SMS, e-mail lub komunikator społecznościowy,
 • przelaniu określonej kwoty w zamian za możliwość pracy lub opłacenie rzekomych dokumentów,
 • założeniu rachunku we wskazanym banku lub bankach, a praca ma polegać na przelewaniu pieniędzy pomiędzy tymi rachunkami. 

Te prośby możesz znaleźć w treści ogłoszenia lub otrzymać w odpowiedzi, gdy prosisz o więcej szczegółów na temat oferty. Oszuści w ten sposób szukają osób, które nieświadomie mogą brać udział w przestępstwach finansowych.
 

***

Ви можете знайти фальшиву пропозицію роботи, яка на перший погляд виглядає привабливою. На жаль, шахраї використовують людей, які хочуть почати заробляти в Польщі після втечі з України.

У фальшивій пропозиції роботи злочинці пишуть про:

 • необхідність надсилання фотографій Вашого документа, що посвідчує особу (напр. паспорт, ID-картка) через SMS, електронну пошту або соціальний месенджер,
 • перерахування певної суми в обмін на можливість працювати або на оплату за нібито документи,
 • відкриття рахунку у зазначеному банку чи банках, а робота повинна полягати у переказі грошей між цими рахунками. 

Ви можете знайти ці прохання в тексті оголошення або отримати у відповіді після того, як попросите надати Вам більше інформації про роботу. У такий спосіб шахраї шукають людей, які несвідомо можуть брати участь у фінансових злочинах.

 

[źródło: santander.pl]

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem św. Jakuba

W związku z Jarmarkiem św. Jakuba, który odbędzie się 23.07.2022 r. na terenie miasta Murowana Goślina, nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Zmiana zostanie wprowadzona w dniu 22.07.2022 r. od godz. 22.00 i będzie obowiązywać do dnia 24.07.2022 r. do godziny 8.00.

Trasa objazdu w kierunku Poznania ulicami: Polną, Kolejową, Wojska Polskiego.

Trasa objazdu w kierunku Wągrowca ulicami: Mostową, Kolejową, Polną.

Parking dla gości jarmarku: ul. Szkolna, ul. Kolejowa, parking przy ośrodku zdrowia.

Parking dla handlowców: ul. Kochanowskiego.

Nr telefonu dla mieszkańców: 61-812-21-20 (czynny całą dobę)

 • Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem św. Jakuba - szczegóły w artykule

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 75%

Ważność komunikatu: od godz. 08:00 dnia 11.07.2022 r. do godz. 20:00 dnia 11.07.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy
 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 70%

Ważność komunikatu: od godz. 22:00 dnia 21.07.2022 r. do godz. 04:00 dnia 22.07.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy
 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Stopień zagrożenia: 1

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 11:00 do godz. 17:00 dnia 23.07.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy
 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

Szkolenie dla seniorów: praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa klienta usług finansowych

Organizatorem bezpłatnego seminarium online jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR i Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium skierowane jest do seniorów, aby zwiększyć świadomość tej grupy społecznej w związku z zagrożeniami występującymi w Internecie. Celem spotkania online jest poszerzenie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, zwłaszcza oszustw na urządzeniach mobilnych.

Spotkanie odbędzie się 21 września 2022 roku (w godz. 10:00-13:00). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/formularze?articleId=78978&p_id=18

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=78973&p_id=18

Zamknięcie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju od 1 sierpnia

Poznański Szybki Tramwaj (PST) umożliwia dojazd pasażerom linii autobusowej 348 z Murowanej Gośliny do centrum Poznania.

Trasa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju po ponad 25 latach intensywnej eksploatacji wymaga remontu, aby dalej mogła pełnić swoją niezwykle istotną rolę w układzie komunikacyjnym. Dzięki modernizacji poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania.
Prace rozpoczną się 1 sierpnia 2022 r. 

Prace remontowe potrwają kilka miesięcy i będą podzielone na dwa zasadnicze etapy. W pierwszym, który potrwa około 6 miesięcy, zamknięta będzie cała trasa, a wzdłuż niej uruchomiona zostanie linia autobusowa "za tramwaj" T12. Linia T12 kursować będzie z Os. Sobieskiego do przystanków tramwajowych Żniwna i Armii Poznań, gdzie będzie możliwa przesiadka na linie tramwajowe jadące z Połabskiej oraz z Błażeja.

Alternatywnymi do linii T12 sposobami dojazdu do centrum Poznania dla pasażerów linii 348 są m.in.:

 • na przystanku Kresowa przesiadka na autobus 167 lub 911 i jazda do przystanku Naramowice, następnie przesiadka na tramwaj jadący do centrum;
 • na przystanku Os. Batorego (OSBA03, ul. Opieńskiego) koniec podróży linią 348, przejście na drugą stronę ulicy Opieńskiego i kontynuacja podróży od przystanku Os. Batorego (OSBA04) autobusem linii 174 lub 191, następnie przesiadka na przystanku Połabska na tramwaj jadący do centrum lub jazda autobusem 174 dalej, do centrum;
 • na dworcu autobusowym Os. Sobieskiego przesiadka na autobus linii 190 lub 193, następnie przesiadka na przystanku Piątkowska na tramwaj jadący do centrum;
 • komunikacja kolejowa z przystanków Przebędowo, Murowana Goślina lub Zielone Wzgórza do centrum Poznania.

Szczegóły na temat remontu PST i wielu zmian w komunikacji miejskiej zamieszczono na stronie ZTM.

W czasie remontów polecamy aplikacje:

 • Wirtualny Monitor ZTM (śledzenie autobusów i tramwajów w czasie rzeczywistym): www.peka.poznan.pl/vm
 • Rozkład jazdy ZTM: www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy
 • strony internetowe i aplikacje firm trzecich wyznaczające trasy przejazdu pomiędzy przystankami komunikacji miejskiej

UWAGA - strzelania i ćwiczenia na terenie poligonu Biedrusko

Komunikat Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu:

Szanowni Państwo,

zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego” zawiadamiam, że od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać będą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godzinach 07.00-15.00 i 20.00-02.00. Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”. W ciągu całego miesiąca swoją działalność na terenie poligonu prowadzić będą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.

Przebywanie na terenie Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (poligon Biedrusko) w trakcie strzelań i ćwiczeń wojskowych stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenia te, występują również, gdy wojsko nie prowadzi szkolenia na poligonie. Zawsze istnieje możliwość natknięcia się na niewybuchy lub inne przedmioty niebezpieczne, których dotykanie może doprowadzić do śmierci bądź trwałego kalectwa, nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu. Cała powierzchnia poligonu używana jest przez wojsko do szkolenia w terenie i tym samym nie ma na nim obszarów, na których nie prowadzi się ćwiczeń wojskowych polegających nie tylko na strzelaniu amunicją bojową, ale również na prowadzeniu zajęć taktycznych z użyciem środków pozoracji pola walki i przemieszczaniu wojsk. Duża część szkolenia w terenie prowadzona jest zgodnie z zasadą: „Niewidoczni, ale obecni”. Teren poligonu użytkowany jest też przez inne podmioty do celów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa a także przez jednostki badawczo-rozwojowe lub instytucje prowadzące badania bardzo często w soboty i niedziele. Pobyt osób postronnych nie tylko zakłóca przebieg szkolenia wojskowego ale także sprowadza na nie zagrożenie utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub szkodzie w mieniu już po przekroczeniu granic poligonu oznaczonych tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także dla wszelkich form turystyki i rekreacji. Ponadto, obowiązuje zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – również, gdy nie ma strzelań na poligonie. Nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym, czy to w ramach „turystyki poligonowej”, czy ze zwykłej chęci oglądania ćwiczeń wojskowych, stanowi wykroczenie w myśl art. 79 Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 500 PLN. Ponadto, na dodatkowe sankcje narażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w tym rowerami) na teren poligonu łamiąc zakaz ruchu w obydwu kierunkach (znak drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym do lasu, wyprowadzające psa bez możliwości jego kontroli (smyczy), a także dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku.

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne itp., a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione.  
Odcinek „Pierścienia rowerowego dookoła Poznania” przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.

Osobną kwestią pozostaje dostęp turystów do Rezerwatu Przyrody „Śnieżycowy Jar”, który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Rezerwat był dostępny dla osób cywilnych we wszystkie weekendy marca, a w kwietniu takie udostępnienia nie są planowane. Planowane jest ponowne udostępnienie terenu na przełomie zimy i wiosny 2023 roku.
Zaznaczam, że Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w mediach i Internecie nieautoryzowane informacje dotyczące dostępności obiektu. Pragnę podkreślić, że rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie w nim jest szczególnie niebezpieczne.

Osoby, które dokonują wtargnięcia na teren poligonu bardzo często powołują się na opublikowane „gdzieś” informacje albo na tzw. wieść gminną – „zawsze było można”. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane informacje nt. dostępności terenu poligonu. Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy i funkcjonariuszy dokonujących kontroli na poligonie wynika, że duża część osób, które wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że „przecież w weekendy można!”.

Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej, a także Straż Leśna, Policja i Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd (SUFO).

Na granicach poligonu oraz przy drogach przechodzących przez teren poligonu ustawione są poniższe tablice ostrzegawcze.

Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych przedsięwzięć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości wejścia/wjazdu. Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy „Wstęp wzbroniony”, czy „Stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych. Ponadto, w dobrze widocznych miejscach ustawione są maszty z koszami (kulami). Kosze (kule) na masztach podnoszone są na czas strzelania w celu dodatkowego ostrzeżenia osób cywilnych przed wkroczeniem na zagrożony teren.

Celowe łamanie zakazu wejścia i wjazdu na teren poligonu poprzez nie stosowanie się do oznakowania terenu zamkniętego poligonu Biedrusko, informacji wyświetlanych na tablicach świetlnych, nieuprawnione otwieranie szlabanów (zapór) oraz dokonywanie ich objazdów jest wyrazem świadomego narażania siebie i innych osób na utratę życia lub zdrowia. Dotyczy to również przypadków niszczenia istniejącego oznakowania terenu poligonu. Wszelkie stwierdzone tego typu przypadki będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

Ponadto, w związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje również rzekę Wartę, istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi drogi wodnej znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (od km 209,50 do km 216) w terminach: Nie będą realizowane.

W nawiązaniu do powyższego, mając na uwadze niebezpieczeństwo grożące osobom przebywającym na terenie poligonu, proszę zapoznać z treścią niniejszego powiadomienia podległych pracowników oraz właściwych terytorialnie mieszkańców.

 

Z wyrazami szacunku,
KOMENDANT
OŚRODKA SZKOLENIA BIEDURSKO
wz. st. chor. sztab. Artur Smoliński

 • Na tablicy z żółtym tłem znajduje się czarny napis w czterech językach: TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY
 • Na tablicy z białym tłem znajduje się czarny napis: STÓJ! OSTRZE STRZELANIA WEJŚCIE GROZI ŚMIERCIĄ! Pod napisem znajduje...
 • Na tablicy z żółtym tłem i czerwonym obramowaniem znajduje się czarny napis: Polowanie, łowienie ryb, zbieranie runa...

Wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z konfliktem zbrojnym / Підтримка громадян України, які приїхали через збройний конфлікт

UWAGA, OBYWATELE UKRAINY, KTÓRZY PRZYBYLI NA TERYTORIUM POLSKI W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM (STATUS UKR)

Istnieje możliwość otrzymania karty SODEXO (również dla dzieci) o wartości 1000 zł.
Warunek wydania karty to tak zwany "status UKR" oraz niekorzystanie dotychczas z kart.

Przekazanie kart następuje na podstawie wcześniejszej rejestracji 4 sierpnia do godziny 14, w Ośrodku Pomocy Społecznej (ulica Dworcowa 10) osobiście, telefonicznie tel. 517-768-358 lub 697-829-775 lub SMS z imieniem i nazwiskiem osób chętnych.

Wydanie kart odbędzie się 7 sierpnia 2022 r. w budynku OSP w Rokietnicy ul. Szkolna 18B godzina 16:00 – dojazd we własnym zakresie.
Odbiór kart wyłącznie osobisty (również dzieci) z numerem PESEL.

Status UKR był przyznawany podczas rejestracji numeru PESEL, od 16  marca.

ZGŁOSZENIA DZIŚ 4 SIERPNIA 2022 R. DO GODZINY 14:00.

***

ДО УВАГИ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЯКІ ПРИБУЛИ НА ТЕРИТОРІЮ ПОЛЬЩІ В ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ (СТАТУС UKR/УКР)

Є можливість отримати картку SODEXO (також дитячу) на суму 1000 злотих.
Умовою для оформлення картки є так званий «статус UKR/УКР» і невикористання карток до цього часу.

Картки передаються на підставі попереднього запису 4 серпня до 14.00 в Центрі соціальної допомоги (вул. Дворцова, 10) особисто, за тел.: 517-768-358 або 697-829-775 або SMS/СМС на ім. та прізвище бажаючих.

Видача карток відбудеться 7 серпня 2022 року в будівлі OSP/ОСП (Пожежна бригада) в м. Rokietnica/Рокіетниця, вул. Szkolna 18B, 16:00 - проїзд власним ходом.
Видача карток тільки особисто (в тому числі дітям) з номером PESEL.

Статус UKR надано під час реєстрації номера PESEL, з 16 березня.

ЗАЯВКИ СЬОГОДНІ, 4 СЕРПНЯ 2022 РОКУ, ДО 14:00.

[Aвтоматичний перекладач]

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW-PIB o możliwych burzach z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, przekazujemy następującą informację:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Stopień zagrożenia: 2

Prawdopodobieństwo: 80%

Ważność komunikatu: od godz. 22:00 dnia 05.08.2022 r. do godz. 06:00 dnia 06.08.2022 r.

W związku z powyższym prosimy o szczególną ostrożność.

Komunikaty ostrzegawcze IMGW-PIB

Telefony alarmowe:

112: Telefon alarmowy
998: Straż Pożarna
999: Pogotowie
997: Policja
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne

 • Poradnik jak być bezpiecznym podczas burzy
 • Poradnik jak zabezpieczyć się przed wichurą

Obowiązkowa deratyzacja we wrześniu

W celu zapobiegania powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od 1 do 30 września 2022 r. OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

Trutkę należy wyłożyć w dniu 1 września 2022 r. w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu. 
W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.
W miejscach wyłożenia trutek konieczne jest umieszczenie napisów ostrzegawczych

"UWAGA! WYŁOŻONO TRUTKĘ PRZECIW GRYZONIOM!
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT"


Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po dniu 30 września 2022 r. z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.

Zebrania wiejskie w Przebędowie, Wojnówku i Wojnowie

Sołtys Grażyna Nawrocka zawiadamia mieszkańców sołectwa PRZEBĘDOWO, iż dnia 17 sierpnia (środa) 2022 r. o godz. 19:00, w holu pałacu w Przebędowie odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

1.    Zmiana przedsięwzięć oraz przeznaczenie oszczędności w ramach środków funduszu sołeckiego 2022 (dyskusja, podjęcie uchwały).
2.    Wolne wnioski.
3.    Zakończenie zebrania.

SOŁTYS SOŁECTWA PRZEBĘDOWO
GRAŻYNA NAWROCKA

***

Sołtys Małgorzata Ślewczuk zawiadamia mieszkańców sołectwa WOJNÓWKO, iż dnia 17 sierpnia (środa) 2022 r. o godz. 18:00, świetlica wiejska KUBRYK w Wojnówku odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1.    Zmiana przedsięwzięcia oraz przeznaczenie oszczędności w ramach środków funduszu sołeckiego 2022 (dyskusja, podjęcie uchwały).
2.    Wolne wnioski.
3.    Zakończenie zebrania.

SOŁTYS SOŁECTWA WOJNÓWKO
MAŁGORZATA ŚLEWCZUK

***

SOŁTYS KRZYSZTOF FABIAŃSKI zawiadamia mieszkańców sołectwa WOJNOWO, iż dnia 19.08.2022 r. (piątek) o godz. 19:00, wiata rekreacyjna w Wojnowie odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

1. Podział funduszu sołeckiego na 2023 rok (propozycje sołtysa, rady sołeckiej lub wniosek 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, dyskusja)
2. Zatwierdzenie podziału funduszu sołeckiego (podjęcie uchwały).
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie zebrania

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w zebraniu.

SOŁTYS SOŁECTWA WOJNOWO
KRZYSZTOF FABIAŃSKI

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl